1 usd

  1. YoYoNguyen

    1 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ( VNĐ ), 1 đô = VNĐ

    1 usd, 100, 1000, 1 triệu đô la mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ( VNĐ ), 1 đô bằng bao nhiêu tiền việt, tỷ giá USD VNĐ mới nhất Đồng đô la Mỹ Ký hiệu USD hoặc $ , còn được gọi ngắn là "đô la" hay "đô", là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ. Nó cũng được dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ là đồng...
Top