500 triệu usd

  1. YoYoNguyen

    500 triệu USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ( VNĐ )

    500 triệu đô la mỹ lớn như thế nào ?, 500 triệu USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, nửa tỷ đô la mỹ, 500 triệu USD chia ra được bao nhiêu tiền Bạn đã bao giờ nghĩ bạn có 500 triệu USD chưa ? 500 triệu USD là con số rất lớn với bất kỳ ai trên thế giới với 500 triệu bạn đã vào nhóm tỷ phú thế giới...
Top