công thức tính đạo hàm

  1. TieuKhien

    Bảng công thức đạo hàm nguyên hàm, tích phân - Mũ - logarit

    Bảng công thức đạo hàm nguyên hàm, tích phân - Mũ - logarit chính xác nhất, tải công thức pdf về máy Link Download Tải Về BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM - NGUYÊN HÀM I. Các công thức tính đạo hàm Bổ sung III. Vi phân: dy = y' . dx BẢNG CÔNG THỨC MŨ - LOGARIT 1. Công thức hàm số mũ và...
Top