giá nước

  1. TieuKhien

    Bảng giá nước sạch sinh hoạt, kinh doanh 2017 tại Hà Nội

    Bảng Giá nước sạch sinh hoạt, giá nước kinh doanh 2017 tại Hà Nội, 1m3 nước bằng bao nhiêu tiền, 1 mét khối nước bằng bao nhiêu tiền. Giá nước hộ dân cư 1.Giá bán nước sạch cho đối tượng là hộ gia đình sử dụng vào mục đích sinh hoạt: {tbody} {tr} {th}TT{/th} {th}Mức sử dụng nước sinh hoạt...
Top