jurassic world

  1. tankhoa5893

    Jurassic World [Thế giới khủng long 2: Vương quốc sụp đổ]

    Jurassic World [Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ] Bốn năm sau thảm họa Công Viên kỷ Jura bị hủy diệt. Một vài con khủng long vẫn còn sống sót trong rừng trong khi Isla Nublar bị con người bỏ hoang. Owen và Claire quyết định tiến hành chiến dịch giải cứu những con khủng long còn sống...
Top