ke thua trong java

  1. T

    Kiến thức khá quan trọng trong học lập trình java chính là tính kế thừa

    Khi chúng ta nói về tính kế thừa, từ khóa xuyên suốt nhất được sử dụng đó là extends và implements trong java. Tất nhiên có sự khác biệt giũa hai từ khóa này và cách sử dụng như thế nào, thì bài viết sau mình sẽ chia sẻ thêm nhé. Bắt đầu với tính kế thừa là gì? Tính kế thừa trong java là kỹ...
Top