limbo game

  1. tankhoa5893

    [Games Mobile] Playdead Limbo full màn chơi + Hướng dẫn cài đặt, phá đảo game

    [Games Mobile] Playdead Limbo full màn chơi + Hướng dẫn cài đặt, phá đảo game LIMBO là 1 thế giới nằm giữa trần gian và địa ngục , khái niệm về thời gian ở đây khá phức tạp , 5 phút ngoài đời thực có thể bằng cả thập kỉ ở trong LIMBO và cấu trúc không gian nơi đây được cho là bất ổn ví dụ như...
Top