usd

  1. YoYoNguyen

    500 triệu USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ( VNĐ )

    500 triệu đô la mỹ lớn như thế nào ?, 500 triệu USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, nửa tỷ đô la mỹ, 500 triệu USD chia ra được bao nhiêu tiền Bạn đã bao giờ nghĩ bạn có 500 triệu USD chưa ? 500 triệu USD là con số rất lớn với bất kỳ ai trên thế giới với 500 triệu bạn đã vào nhóm tỷ phú thế giới...
  2. YoYoNguyen

    1 triệu USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ( VNĐ )

    1 triệu USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, 1 triệu đô la mỹ bằng bao tiền VNĐ, 1 triệu USD nhiều như thế nào, 1 triệu USD trông như thế nào Đồng đô la Mỹ Ký hiệu USD hoặc $ , còn được gọi ngắn là "đô la" hay "đô", là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ. Nó cũng được dùng để dự trữ ngoài Hoa...
Top