1 dặm bằng bao nhiêu KM , M ( mét )

bibica

Administrator
một dặm bằng bao nhiêu KM , M ( mét ), 1 dặm bằng bao nhiêu cây số

Ở Việt Nam thì đa số sử dụng đơn vị đo cây số (km) để tính khoảng cách, tuy nhiên nếu xem phim nước ngoài, đặc biệt là phim Trung Quốc thì có thể rất hay thường gặp dặm khi hỏi đường.

1 dặm ( Mile ) =1,609344 km~ 1,609 km = 1609m ( Theo chuẩn quốc tế, dặm Anh )
1 KM = 1 dặm Trung Quốc thì = 500 m
 
Loading...
Top