1 tỷ đô la mỹ USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ? 1 tỷ USD = VNĐ

TieuKhien

Level 10
Staff member
1 tỷ USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam Đồng, một tỷ Đô la trông như thế nào ? 1.000.000.000 USD to VNĐ

Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim, USD còn được gọi ngắn là "đô la" hay "đô", là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ. USD là đồng tiền có giá trị nhất thế giới. Một vài quốc gia dùng đồng đô la Mỹ làm tiền tệ chính thức, và nhiều quốc gia khác cho phép dùng nó trong thực tế và việc quy đổi usd ra các tiền nội tệ cũng rất đơn giản dễ dàng

( tính theo tỷ giá 2019 ngân hàng Vietcombank)
1 USD = 23,250 VNĐ ( 23 nghìn 250 Đồng )
1.000.000.000 USD = 23.250.000.000.000 VNĐ ( 23 nghìn 250 tỷ Đồng )


Quả là con số siêu lớn phải không :D vậy nếu có 1 tỷ đô mỹ bạn sẽ làm gì ?​
 
Loading...
Top