1m3 nước bằng bao nhiêu lít nước, dm3, cm3, mm3

bibica

Administrator
giải đáp 1 m khối nước bằng bao nhiêu lít nước, 1 mét khối nước khí bằng bao nhiêu lít nướca


Đây là 1 kiến thức căn bản, tuy nhiên có thể khá nhiều người sẽ quên, dưới đây là mối liên hệ giữa các đơn vị đo thể tích m, dm, cm, mm và lít nước, khi...

1 dm3 = 1 lít nước

1 m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000.000.000 mm3

==> 1 m3 = 1000 lít nước

Tương tự thế, không chỉ là lít nước, lít khi, thể tích khác như 1 m khối đá, cát,... cũng

Hình ảnh minh họa 1 mét khối nước = 1000L
 
Loading...
Top