50G video dạy sửa chữa laptop của trung tâm kỹ thuật bách khoa

YoYoNguyen

AD
Staff member
Download tai video day sua chua laptop, may tinh xach tay cua truong bach khoa va nhat nghe

+ 50G video giảng dạy về sửa chữa laptop

Nếu các bạn muốn học laptop hay dtdd tại trung tâm này thì phải đóng 8 triệu. Nhưng dù có đến trung tâm học thì chủ yếu là mở đĩa lên nghe mấy cái video này. Cái nào không hiểu hỏi thầy, nhưng thường là tự học trong video.

Mình từng học tại trung tâm kỷ thuật bách khoa và Nhất Nghệ. Nên có được bộ video (có tiếng) khủng gồm :


Tất cả có 21 part.
Tặng các bạn DVD điện tử căn bản về transitor rất hay. Các bạn hãy cho ý kiến về bộ đĩa này nhé, để mình có tinh thần up tiếp. (Transitor tổng cộng sẽ có 2 bộ DVD).

Link part 01 : https://www.kleii.com/f/50b5b8ef06bbada269000036

Link part 02 : https://www.kleii.com/f/50c2587688256767620007d1

Link part 03 : https://www.kleii.com/f/50c2592b882567db610008cd

Link part 04 : https://www.kleii.com/f/50c258c08825674e620007db

Link part 05 : https://www.kleii.com/f/50c2584c06bbaded0f000037

Link part 06 : http://www.mediafire.com/?99e4a3544nh3daj

Link part 07 : http://www.mediafire.com/?pj8madnc9dcl3ab

Link part 08 : https://www.kleii.com/f/50c34967882567035800006d

Link part 09 : http://www.mediafire.com/?u5318d2k5nb480a

Link part 10 : http://www.mediafire.com/?595227ufqsd4dla

Link part 11 : https://www.kleii.com/f/50c3497406bbad1e1d000064

Link part 12 : http://www.mediafire.com/?g7e5zzl2luz3r78

Link part 13 : http://www.mediafire.com/?344ag4ttt6yice5

Link part 14 : http://www.mediafire.com/?i188gd9i1ec2lto

Link part 15 : http://www.mediafire.com/?00bc59l1narkdp2

Link part 16 : http://www.mediafire.com/?49yf0o29h01zzxg

Link part 17 : http://www.mediafire.com/?d58olznjhperesz

Link part 18 : http://www.mediafire.com/?08xibf11ca3vz74

Link part 19 : http://www.mediafire.com/?h4121sp43899ja9

Link part 20 : http://www.mediafire.com/?eced75tn9zc1bcr

Link part 21 : http://www.mediafire.com/?rkiiwnoxxt8knl9

Link part 22 : http://www.mediafire.com/?wg3zh8as30kzema

Link part 23 : http://www.mediafire.com/?440t2dnc7n4056c

Link part 24 : http://www.mediafire.com/?2ldb1tsw58cjo5y

Link part 25 : http://www.mediafire.com/?7ergak8g0hp96iv

Link part 26 : http://www.mediafire.com/?0ucurx5drt8ec7j

Link part 27 : http://www.mediafire.com/?jjxdjy8567734zj

Link part 28 : http://www.mediafire.com/?dxkzd2d74d050f4

Link part 29 : https://www.kleii.com/f/50b5a31206bbadaf41000075
Mình up tiếp DVD Điện Tử Căn Bản Phần 2 Về Transitor

Link part 01 : https://www.kleii.com/f/50bafdc38825678906000034
Link part 02 : http://www.mediafire.com/?96taahpm8y5r797
Link part 03 : http://www.mediafire.com/?563u6t80w8dusu6
Link part 04 : http://www.mediafire.com/?by8n60njrlhmg6z
Link part 05 : http://www.mediafire.com/?86389ze8dhr768z
Link part 06 : http://www.mediafire.com/?4bpkxhneh7khdyv
Link part 07 : http://www.mediafire.com/?86d59gm7hatkbsf
Link part 08 : http://www.mediafire.com/?lxq69hnp60vhfhh
Link part 09 : http://www.mediafire.com/?6cthw57j77y2wl3
Link part 10 : http://www.mediafire.com/?fdtcvi59d2ab83v
Link part 11 : https://www.kleii.com/f/50bfd3bb06bbad5320000006
Link part 12 : https://www.kleii.com/f/50bff89006bbad260c000026
Link part 13 : https://www.kleii.com/f/50bab7a8882567f806000090
Link part 14 : http://www.mediafire.com/?7to9yhq7zc8f8le
Link part 15 : http://www.mediafire.com/?h7kwlhxwqo38d5p
Link part 16 : http://www.mediafire.com/?ciqnzo9o5a8mvil
Link part 17 : http://www.mediafire.com/?sf2deqmy4dg8nfr
Link part 18 : http://www.mediafire.com/?ru7yf5327rd9b2j
Link part 19 : https://www.kleii.com/f/50babb47882567d504000005
Tất cả có 19 Part, Đã up đầy đủ.


Mình up tiếp DVD thứ 2 về loạt bài video dạy sửa laptop


Link part 01 : https://www.kleii.com/f/50c70b0688256712330000d5

Link part 02 : https://www.kleii.com/f/50c70bc006bbad6d50000034

Link part 03 : https://www.kleii.com/f/50c70ac08825670a35000019

Link part 04 : https://www.kleii.com/f/50c8cbfc88256792070000e9

Link part 05 : https://www.kleii.com/f/50c8cc2506bbad194a00000f

Link part 06 : https://www.kleii.com/f/50c8cbdd06bbadfe48000021

Link part 07 : https://www.kleii.com/f/50c8caa1882567d50a000023

Link part 08 : https://www.kleii.com/f/50c906f506bbadfb18000077

Link part 09 : https://www.kleii.com/f/50c908c906bbadcf1e000012

Link part 10 : https://www.kleii.com/f/50c90817882567c63100005f

Link part 11 : https://www.kleii.com/f/50c908ab8825673d3200006b

Link part 12 : https://www.kleii.com/f/50c9ac93882567352b000040

Link part 13 : https://www.kleii.com/f/50c990c006bbad8b1400001b

Link part 14 : https://www.kleii.com/f/50c9a12b882567b30f00000a

Link part 15 : https://www.kleii.com/f/50c99b8606bbadb76000004d
Sưu Tập Nguồn bmtmua
 
Loading...
Top