Bá Tam Quốc - gMO số 1 Vịnh Bắc Bộ

Qu3nManh

Level 1
Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn. Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi. Trong cuộc vui ko biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai !!!
 
Top