Bảng giá nước sạch sinh hoạt, kinh doanh 2017 tại Hà Nội

TieuKhien

Level 10
Staff member
Bảng Giá nước sạch sinh hoạt, giá nước kinh doanh 2017 tại Hà Nội, 1m3 nước bằng bao nhiêu tiền, 1 mét khối nước bằng bao nhiêu tiền. Giá nước hộ dân cư

1.Giá bán nước sạch cho đối tượng là hộ gia đình sử dụng vào mục đích sinh hoạt:

[xtable]
{tbody}
{tr}
{th}TT{/th}
{th}Mức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân cư (m[sup]3[/sup]/tháng/hộ){/th}
{th}Giá bán nước từ 01/10/2015 (đồng/m[sup]3[/sup]){/th}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td}Mức 10 m[sup]3[/sup] đầu tiên{/td}
{td}5.973{/td}
{/tr}
{tr}
{td}2{/td}
{td}Từ trên 10 m[sup]3[/sup] đến 20 m[sup]3[/sup]{/td}
{td}7.052{/td}
{/tr}
{tr}
{td}3{/td}
{td}Từ trên 20 m[sup]3[/sup] đến 30m[sup]3[/sup]{/td}
{td}8.669{/td}
{/tr}
{tr}
{td}4{/td}
{td}Trên 30 m[sup]3[/sup]{/td}
{td}15.929{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Giá bán trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

2. Giá bán nước sạch cho các đối tượng là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội
[xtable]
{tbody}
{tr}
{th}TT{/th}
{th}Đối tượng sử dụng{/th}
{th}Giá bán nước từ 01/10/2015 (đồng/m[sup]3[/sup]){/th}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td}Cơ quan hành chính sự nghiệp{/td}
{td}9.955{/td}
{/tr}
{tr}
{td}2{/td}
{td}Đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng{/td}
{td}9.955{/td}
{/tr}
{tr}
{td}3{/td}
{td}Sản xuất vật chất{/td}
{td}11.615{/td}
{/tr}
{tr}
{td}4{/td}
{td}Kinh doanh dịch vụ{/td}
{td}22.068{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
Loading...
Top