Bảng tuần hoàn Hoá Học các nguyên tố Mendeleev đầy đủ

TieuKhien

Level 10
Staff member
Bảng tuần hoàn Hoá Học các nguyên tố Mendeleev đầy đủ online, Download tải Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bảng tuần hoàn Mendeleev lớp 10, lớp 8

Bảng tuần hoàn Hoá Học là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.


Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  • Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)
  • Các nguyên tố có cùng số lớp e xếp vào cùng một hàng (chu kì).
  • Các nguyên tố có cấu hình e tương tự nhau được xếp vào cùng một cột (nhóm).
 
Loading...
Top