1. Dismiss Notice
 2. Hi Khách !
  Để xây dựng cộng đồng lớn thì chúng ta cần những người đam mê , nhiệt huyết với công việc. Hãy tham gia quản lý Bam.vn cùng chúng tôi ! Chi tiết Click
  Dismiss Notice

Cách thức mà công ty xi măng insee hoạt động

Thảo luận trong 'Thư Viện' bắt đầu bởi dualeo842, 31 Tháng bảy 2017.

 1. dualeo842 Level 2

  1. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị insee là năm năm. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bổ nhiệm lại.
  Xem thêm về công ty xi măng insee tại: vungxaycuocsong.com.vn
  [​IMG]

  2. Hội đồng quản trị insee họp thường kỳ theo các quy định của Hội đồng quản trị để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm đã quy định bằng văn bản. Vào cuối năm tài chính, Hội đồng quản trị Sẽ họp để xem xét kết quả kinh doanh, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính nói chung và kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo.

  3. Hội đồng quản trị insee có thể triệu tập họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách khi Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc hơn một nửa số thành viên, hoặc Tổng giám đốc yêu cầu.

  4. Chủ tịch Hội đồng quản trị insee triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Hội đồng. Trong trường hợp bất khả kháng, Phó Chủ tịch chủ trì cuộc họp. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự.

  5. Khi Hội đồng quản trị họp để xem xét các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch 5 năm cũng như hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính Hàng năm, ban hành hệ thống định mức và tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật Của Xi măng insee, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan được mời tham dự. Trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tham dự cuộc họp. Những đại diện này có quyền nói nhưng không bỏ phiếu; Khi phát hiện ra nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị gây phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan đại diện. Xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  6. Khi Hội đồng quản trị họp để xem xét các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người lao động thì phải yêu cầu công đoàn cử người đại diện theo uỷ quyền của họ. Người đại diện có quyền bày tỏ quan điểm của mình nhưng không bỏ phiếu và có quyền kháng cáo với Hội đồng quản trị, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, liên đoàn công đoàn ngành và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xem nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị vi phạm quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Xi măng insee.

  7. Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể thông qua nghị quyết, quyết định tại cuộc biểu quyết theo nguyên tắc đa số thành viên Hội đồng quản trị. Các tài liệu, chương trình họp phải được gửi đến các thành viên và đại diện được mời ít nhất 5 ngày trước ngày họp Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nội dung và kết luận của cuộc họp phải được ghi thành biên bản do tất cả các thành viên Hội đồng quản trị ký.

  8. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có giá trị đối với toàn Xi măng insee. Trong trường hợp Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị không đồng ý với ý kiến của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc phải làm như vậy và đồng thời bảo lưu quyền và báo cáo bằng văn bản cho Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng.
   

  Loading...
 2. eutmm99

  eutmm99 Level 1

  Tham gia ngày:
  2 Tháng mười một 2016
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nữ

Chia sẻ trang này