Cách tính điểm đổi thưởng cho thuê bao không phải là Hội viên Kết nối dài lâu

Ngoan cố

Level 3
Số điểm được hưởng = số năm sử dụng DV MobiFone x 50 điểm. Sau đó cứ mỗi năm hoạt động tặng thêm 50 điểm.
 
Top