Camera hành trình chính hãng giá tốt - Sỉ và Lẻ Toàn Quốc

CÔNG TY TNHH TM RITA
181 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179


CAMERA HÀNH TRÌNH CHÍNH HÃNG VIETMAP

1. CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP X9 GPS
Giá: 2,250,000
Xuất xứ: Vietmap
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0908057368

2. CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP C5 GPS
Giá: 2,050,000
Xuất xứ: Vietmap
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0908057368

3. CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP K12 DUAl GPS
Giá: 3,450,000
Xuất xứ: Vietmap
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179
4. CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP X11 DUAl GPS
Giá: 3,450,000
Xuất xứ: Vietmap
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

5. CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP EXPLORE C1+ WIFI
Giá: 3,450,000
Xuất xứ: Vietmap
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179-------------------------------------------------------------
CAMERA HÀNH TRÌNH CHÍNH HÃNG HP

1. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F320
Giá: 2,800,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179


2. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F330
Giá: 1,990,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 09320421793. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F800G
Giá: 3,190,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Điện thoại: 08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

4. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F800X WIFI
Giá: 3,490,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

5. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F550G 2K ( VIDEO 1440P / fps 30, 1080P / fps 60 )
Giá: 3,590,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

6. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F890G Dual camera.
Giá: 4,500,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

7. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F760 GƯƠNG Dual camera.
Giá: 3,190,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

8. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F550G 2K + Bộ áp suất lốp TPMS HP T10
Giá: 5,790,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

----------------------------------------------------------------------
CAMERA HÀNH TRÌNH CHÍNH HÃNG ANYTEK

1. CAMERA HÀNH TRÌNH ANYTEK A98
Giá: 1,150,000
Xuất xứ: Anytek
Bảo hành: 18 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

2. CAMERA HÀNH TRÌNH ANYTEK A100
Giá: 1,650,000
Xuất xứ: Anytek
Bảo hành: 18 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179


3. CAMERA HÀNH TRÌNH ANYTEK K15 - X6H DUAL CAMERA
Giá: 1,950,000
Xuất xứ: Anytek
Bảo hành: 18 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179
----------------------------------------------
CAMERA HÀNH TRÌNH X3000 - R300 DUAL CAMERA
Giá: 1,150,000

Xuất xứ: China
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.

Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179
 
Loading...
Top