Cấu hình máy tính, laptop cài windows 10 32bit 64bit ?

bibica

Administrator
Cấu hình tối thiểu để cài đặt windows 10 32bit 64bit là bao nhiêu? Yêu cầu cấu hình tối thiểu cài windows 10 32bit 64bit cho máy tính, laptop


Windows 10 là hệ điều hành mới nhất với rất nhiều cài tiến hay của Microsoft để máy tính, laptop hoạt động ổn định yêu cầu cấu hình tối thiểu như sau :- CPU: 1 GHz hoặc nhanh hơn
- Kích hoạt sẵn firmware UEFI, secure boot
- Màn hình 800x600 pixels
- 1GB dung lượng RAM cho cấu trúc 32-bit, 2GB cho cấu trúc 64-bit
- 16GB bộ nhớ trong cho cấu trúc 32-bit, 20GB cho cấu trúc 64-bit
- Đồ hoạ DirectX 9
 
Loading...
Top