Code JavaScript Tạo Tuyết Rơi, Khung Cảnh Giáng Sinh Cho Website

vnhello

Level 3
[bcolor=rgb(252, 252, 255)]Hướng dẫn chèn mã trang trí Giáng Sinh cho website của bạn như tạo tuyết rơi, khung cảnh chuông giáng sinh, cây thông.. bằng Javascript.[/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)][/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)]Chèn đoạn javascript sau vào trang web của bạn:[/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)][/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)]
Mã:
<script type="text/javascript" src="https://dembuon.vn/lib/xmas.js"></script>
[/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)][/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)]Demo:[/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)][/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)]https://dembuon.vn[/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)][/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)]
[/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)][/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)]
[/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)][/bcolor]
[bcolor=rgb(252, 252, 255)]Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ![/bcolor]
 
Loading...
Top