Dịch vụ Mconnect của Mobifone

somali

Level 3
Bác nào muốn được quảng cáo doanh nghiệp của mình thì cứ liên hệ CH mobi, mang theo giấy phép kinh doanh là được. mà em nghe nói thi tham gia thì hoàn toàn không tốn tiền gì hết mà được mobi quảng cáo miễn phí nữa cơ
Nếu được quảng cáo thì chắc doanh thu tăng là cái chắc, hiện nay có nhiều lĩnh vực kinh doanh được tích họp trên mconnect lắm
 

tatuala

Level 2
Bác nào muốn được quảng cáo doanh nghiệp của mình thì cứ liên hệ CH mobi, mang theo giấy phép kinh doanh là được. mà em nghe nói thi tham gia thì hoàn toàn không tốn tiền gì hết mà được mobi quảng cáo miễn phí nữa cơ
 

tatuala

Level 2
Bác nào muốn được quảng cáo doanh nghiệp của mình thì cứ liên hệ CH mobi, mang theo giấy phép kinh doanh là được. mà em nghe nói thi tham gia thì hoàn toàn không tốn tiền gì hết mà được mobi quảng cáo miễn phí nữa cơ
 

somali

Level 3
Bác nào muốn được quảng cáo doanh nghiệp của mình thì cứ liên hệ CH mobi, mang theo giấy phép kinh doanh là được. mà em nghe nói thi tham gia thì hoàn toàn không tốn tiền gì hết mà được mobi quảng cáo miễn phí nữa cơ
Hiện nay có nhiều lĩnh vực quảng cáo như ăn uống, mua sắm, làm đẹp... tham gia quảng cáo miễn phí thì còn gì bằng
 
Top