Download GTA Vice City Full bản chuẩn đầy đủ âm thanh [Hot]

con_ca_chay

Level 10
lỗi canot find 640*480 video mode là sao hả ad.
ui troi`, sao chỉnh thấp quá v , màn hinh nhiu ins , 15 thi 1024x768 , con hơn thi chỉnh lên tếp ,
 
ad ơi,mình làm đúng như bạn bảo xong nó hiện lỗi như này :Grand Theft Auto VC cannot find enough available video memoryot find enough available video memory :dapdap:
 
Top