Em có nên đăng kí học nghành thiết kê đồ họa của CĐ thực hành FPT Polytechnic không ạ, hay chỉ học một khóa ngắn hạn ở ngoài?

Em có nên đăng kí học nghành thiết kê đồ họa của CĐ thực hành FPT Polytechnic không ạ, hay chỉ học một khóa ngắn hạn ở ngoài?
 
Loading...
Top