Giáo dục con: Nếu bạn chưa từng biết công thức 2-3-4 Toàn năng

blue.pro88

Level 2
IXL được thành lập với mục tiêu đem đến cho trẻ một môi trường giáo dục phát triển toàn diện về nhân cách, tư duy, kiến thức và kỹ năng.
Chương trình đào tạo của IXL được giảng dạy trên CÔNG THỨC 2-3-4 TOÀN NĂNG.

- 02 Chuyên gia uy tín
Cố vấn Toán học và Chuyên gia Tâm lý luôn song hành trong quá trình đào tạo để đưa ra phương hướng giảng dạy, lộ trình học tập phù hợp mang lại hiệu quả cao nhất cho trẻ.

- 03 Chương trình phát triển toàn diện
Kết hợp 3 môn IXL Math IXL Skills IXL English mang đến cho trẻ sự phát triển toàn diện về tư duy logic, kỹ năng và Ngôn ngữ.

- 04 Kỹ thuật giảng dạy quốc tế

* CPA (Concrete-Pictorial-Abstract) (Singapore Math)
Nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề và hiểu, cho phép trẻ em liên hệ được với những gì chúng học, nhằm kết nối tri thức.

Concrete-Pictorial-Abstract
(Cụ thể đối tượng - Liên hệ hình ảnh - Trừu tượng hóa)

* Socrate (Kĩ thuật truy vấn biện chứng)

Dựa trên những câu hỏi đối thoại để dẫn dắt người học xâu chuỗi các vấn đề và hiểu ra mục đích cuối cùng. Để có được những kiến thức mới, những khái niệm mới, học sinh sẽ dựa trên những kiến thức đã biết để tìm hiểu và rõ hơn các kiến thức chưa biết, để đưa tới một kiến thức mới hơn.

*Verbal (Kĩ thuật diễn đạt bằng ngôn từ)

Để hiểu một kiến thức mới cần có sự tỉ mỉ, tìm tòi và học hỏi không ngừng, nhưng làm sao cho các kiến thức đó trở thành nền tảng, thành tiền đề, thành gốc rễ để mỗi lần sử dụng tới học sinh đều có thể đưa ra mà áp dụng. Chỉ có thể bằng việc diễn đạt lại nó nhiều lần, giải thích được vì sao lại ra được kết quả, thể hiện được tiến trình suy nghĩ, thì lúc đó kiến thức đã thực sự là của học sinh.

*4C (Phương pháp giảng dạy thế kỷ 21)

- Create (Sáng tạo)
- Critical (Phản biện)
- Communicate (Giao tiếp)
- Collaborate (Cộng tác)

Cong thuc 234 toan ang

Mục đích của việc học mang đến cho học sinh sự trải nghiệm về kiến thức và kĩ năng, kinh nghiệm sống. Làm sao để các em có phương pháp học hiệu quả và phát huy tài năng của mình, phát huy và bồi dưỡng giá trị sống, học sinh cần bồi dưỡng vê kiến thức vững chắc, tạo nền tảng cho sự tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, giao tiếp và cộng tác tốt với các đối tượng học tập cùng, hoặc môi trường xã hội xung quanh. Môi trường học tập thân thiện, giáo viên chuyên nghiệp, học sinh làm việc theo nhóm, các câu lạc bộ Sáng tạo, câu lạc bộ Toán, câu lạc bộ Tiếng Anh, giúp các bạn học sinh phát huy kiến thức, khả năng sáng tạo, và cộng tác tốt với bạn bè.

Tìm hiểu thêm: khóa học kỹ năng sống cho trẻ mầm non, kỹ năng sống cho trẻ tiểu học, toán tư duy cho bé, khóa học tiếng anh trẻ em.
Đăng kí học thử tại đây
 
Loading...

blue.pro88

Level 2
IXL được thành lập với mục tiêu đem đến cho trẻ một môi trường giáo dục phát triển toàn diện về nhân cách, tư duy, kiến thức và kỹ năng.
Chương trình đào tạo của IXL được giảng dạy trên CÔNG THỨC 2-3-4 TOÀN NĂNG.

- 02 Chuyên gia uy tín
Cố vấn Toán học và Chuyên gia Tâm lý luôn song hành trong quá trình đào tạo để đưa ra phương hướng giảng dạy, lộ trình học tập phù hợp mang lại hiệu quả cao nhất cho trẻ.

- 03 Chương trình phát triển toàn diện
Kết hợp 3 môn IXL Math IXL Skills IXL English mang đến cho trẻ sự phát triển toàn diện về tư duy logic, kỹ năng và Ngôn ngữ.

- 04 Kỹ thuật giảng dạy quốc tế

* CPA (Concrete-Pictorial-Abstract) (Singapore Math)
Nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề và hiểu, cho phép trẻ em liên hệ được với những gì chúng học, nhằm kết nối tri thức.

Concrete-Pictorial-Abstract
(Cụ thể đối tượng - Liên hệ hình ảnh - Trừu tượng hóa)

* Socrate (Kĩ thuật truy vấn biện chứng)

Dựa trên những câu hỏi đối thoại để dẫn dắt người học xâu chuỗi các vấn đề và hiểu ra mục đích cuối cùng. Để có được những kiến thức mới, những khái niệm mới, học sinh sẽ dựa trên những kiến thức đã biết để tìm hiểu và rõ hơn các kiến thức chưa biết, để đưa tới một kiến thức mới hơn.

*Verbal (Kĩ thuật diễn đạt bằng ngôn từ)

Để hiểu một kiến thức mới cần có sự tỉ mỉ, tìm tòi và học hỏi không ngừng, nhưng làm sao cho các kiến thức đó trở thành nền tảng, thành tiền đề, thành gốc rễ để mỗi lần sử dụng tới học sinh đều có thể đưa ra mà áp dụng. Chỉ có thể bằng việc diễn đạt lại nó nhiều lần, giải thích được vì sao lại ra được kết quả, thể hiện được tiến trình suy nghĩ, thì lúc đó kiến thức đã thực sự là của học sinh.

*4C (Phương pháp giảng dạy thế kỷ 21)

- Create (Sáng tạo)
- Critical (Phản biện)
- Communicate (Giao tiếp)
- Collaborate (Cộng tác)

Cong thuc 234 toan ang

Mục đích của việc học mang đến cho học sinh sự trải nghiệm về kiến thức và kĩ năng, kinh nghiệm sống. Làm sao để các em có phương pháp học hiệu quả và phát huy tài năng của mình, phát huy và bồi dưỡng giá trị sống, học sinh cần bồi dưỡng vê kiến thức vững chắc, tạo nền tảng cho sự tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, giao tiếp và cộng tác tốt với các đối tượng học tập cùng, hoặc môi trường xã hội xung quanh. Môi trường học tập thân thiện, giáo viên chuyên nghiệp, học sinh làm việc theo nhóm, các câu lạc bộ Sáng tạo, câu lạc bộ Toán, câu lạc bộ Tiếng Anh, giúp các bạn học sinh phát huy kiến thức, khả năng sáng tạo, và cộng tác tốt với bạn bè.

Tìm hiểu thêm: khóa học kỹ năng sống cho trẻ mầm non, kỹ năng sống cho trẻ tiểu học, toán tư duy cho bé, khóa học tiếng anh trẻ em.
Đăng kí học thử tại đây
 

blue.pro88

Level 2
IXL được thành lập với mục tiêu đem đến cho trẻ một môi trường giáo dục phát triển toàn diện về nhân cách, tư duy, kiến thức và kỹ năng.
Chương trình đào tạo của IXL được giảng dạy trên CÔNG THỨC 2-3-4 TOÀN NĂNG.

- 02 Chuyên gia uy tín
Cố vấn Toán học và Chuyên gia Tâm lý luôn song hành trong quá trình đào tạo để đưa ra phương hướng giảng dạy, lộ trình học tập phù hợp mang lại hiệu quả cao nhất cho trẻ.

- 03 Chương trình phát triển toàn diện
Kết hợp 3 môn IXL Math IXL Skills IXL English mang đến cho trẻ sự phát triển toàn diện về tư duy logic, kỹ năng và Ngôn ngữ.

- 04 Kỹ thuật giảng dạy quốc tế

* CPA (Concrete-Pictorial-Abstract) (Singapore Math)
Nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề và hiểu, cho phép trẻ em liên hệ được với những gì chúng học, nhằm kết nối tri thức.

Concrete-Pictorial-Abstract
(Cụ thể đối tượng - Liên hệ hình ảnh - Trừu tượng hóa)

* Socrate (Kĩ thuật truy vấn biện chứng)

Dựa trên những câu hỏi đối thoại để dẫn dắt người học xâu chuỗi các vấn đề và hiểu ra mục đích cuối cùng. Để có được những kiến thức mới, những khái niệm mới, học sinh sẽ dựa trên những kiến thức đã biết để tìm hiểu và rõ hơn các kiến thức chưa biết, để đưa tới một kiến thức mới hơn.

*Verbal (Kĩ thuật diễn đạt bằng ngôn từ)

Để hiểu một kiến thức mới cần có sự tỉ mỉ, tìm tòi và học hỏi không ngừng, nhưng làm sao cho các kiến thức đó trở thành nền tảng, thành tiền đề, thành gốc rễ để mỗi lần sử dụng tới học sinh đều có thể đưa ra mà áp dụng. Chỉ có thể bằng việc diễn đạt lại nó nhiều lần, giải thích được vì sao lại ra được kết quả, thể hiện được tiến trình suy nghĩ, thì lúc đó kiến thức đã thực sự là của học sinh.

*4C (Phương pháp giảng dạy thế kỷ 21)

- Create (Sáng tạo)
- Critical (Phản biện)
- Communicate (Giao tiếp)
- Collaborate (Cộng tác)

Cong thuc 234 toan ang

Mục đích của việc học mang đến cho học sinh sự trải nghiệm về kiến thức và kĩ năng, kinh nghiệm sống. Làm sao để các em có phương pháp học hiệu quả và phát huy tài năng của mình, phát huy và bồi dưỡng giá trị sống, học sinh cần bồi dưỡng vê kiến thức vững chắc, tạo nền tảng cho sự tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, giao tiếp và cộng tác tốt với các đối tượng học tập cùng, hoặc môi trường xã hội xung quanh. Môi trường học tập thân thiện, giáo viên chuyên nghiệp, học sinh làm việc theo nhóm, các câu lạc bộ Sáng tạo, câu lạc bộ Toán, câu lạc bộ Tiếng Anh, giúp các bạn học sinh phát huy kiến thức, khả năng sáng tạo, và cộng tác tốt với bạn bè.

Tìm hiểu thêm: khóa học kỹ năng sống cho trẻ mầm non, kỹ năng sống cho trẻ tiểu học, toán tư duy cho bé, khóa học tiếng anh trẻ em.
Đăng kí học thử tại đây
 

blue.pro88

Level 2
Toán tư duy cho trẻ em, đặc biệt là toán tư duy cho trẻ từ 3,4,5,6 tuổi lứa tuổi mới chập chững để tiếp thu các nền tảng kiến thức luôn được bố mẹ quan tâm.
Bố mẹ hãy cùng IXL tham khảo bài viết dưới đây về những điểm khác nhau của phương pháp dạy toán tư duy của mỹ và phương pháp dạy toán tư duy cho bé của bố mẹ Việt nhé:
Bố mẹ Việt: tất cả vì con, cho con
Tâm lý của nhiều thế hệ làm cha mẹ ở các nước phương Đông nói chung và các bố mẹ Việt Nam nói riêng là bao bọc và chăm sóc con cái nhiều nhất có thể trong khả năng của mình, bên cạnh đó các bố mẹ thường chú ý tập trung vào việc mang lại thật nhiều kiến thức cho trẻ dù là trong giai đoạn đầu đời. Các mẹ Việt hay hỏi han, chia sẻ với nhau cách ép trẻ ăn khỏe để tăng cân, nơi bán quần áo đẹp, mách nước nhau cho con đi học các lớp đàn, hát, bơi, các lớp viết chữ đẹp, các khóa học tiếng Anh… để con mình được bằng bạn bằng bè.
Tuy nhiên, điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tính cách, khả năng, tố chất của trẻ, hạn chế trẻ “lớn và trưởng thành” theo cách tự nhiên và tốt nhất cho cuộc sống sau này.
toán tư duy hoa kỳ
Cần dạy trẻ cách quan sát và tìm hiểu cuộc sống quanh mình một cách trực quan nhất
Bố mẹ Mỹ: “Tôi muốn con tôi đi bằng đôi chân của mình”
Có một câu chuyện rất thú vị thế này: Một bà mẹ người Mỹ, chừng 35 tuổi, lững thững đi bộ. Đằng sau cô là một bé con khóc tức tưởi đi theo. Một bà người Việt chứng kiến sự việc, kéo tay cô, nhắc nhở: “Bé con đang khóc mẹ đừng lờ đi như thế!”. Bà mẹ trẻ quay sang giải thích cho bà người Việt: “Cháu 3 tuổi rồi, hôm nay trời nắng đẹp, không gắt, cháu ăn sáng no nê, tắm sạch, mặc đồ đẹp, không ốm đau gì, vậy không có lý gì phải khóc cả! Cháu nó hờn đòi bế vô cớ… không chiều được! Lúc nào cháu thực sự mệt thì mẹ con sẽ cùng nghỉ”.
Các bà mẹ Mỹ nuôi con với suy nghĩ rất rõ ràng: Con tôi lớn phải thành người tự lập, có bản lĩnh, suy nghĩ độc lập và ứng xử phù hợp. Còn muốn làm gì, trở thành ai, thành cái gì? Đó phải là quyết định của chính trẻ. Theo đó, việc dạy trẻ có nề nếp và tư duy tốt cần thực hiện song song ở nhà và ở trường. Ba mẹ và giáo viên cần có những phương pháp và quy tắc thống nhất.
toán tư duy của mỹ
Bé học cách bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc với người khác một cách rõ ràng, độc lập
Phương pháp dạy trẻ tư duy kiểu Mỹ
+ Lắng nghe và dành thời gian giải thích, hướng dẫn cho trẻ:
Chủ động lắng nghe những gì trẻ nói, bạn sẽ khám phá ra những gì trẻ biết, trẻ nghĩ như thế nào. Đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của bé nhưng khuyến khích việc đào sâu suy nghĩ, dành thời gian giải thích, hướng dẫn cho bé thay vì nhận xét ngay rằng suy nghĩ đó đúng hay sai.
Trẻ con ở Mỹ khá ngoan và biết cái gì được phép và cái gì không được phép. Thông thường trẻ được quy định khá rõ ràng những gì được làm và những gì không được làm ngay từ đầu, trẻ con tuân thủ khá tốt những quy định này. Có một số việc phát sinh trẻ thường hỏi bố mẹ hay giáo viên trước có được phép không, nếu được đồng ý thì nó làm và nếu không đồng ý thì thôi. Ít thấy trường hợp trẻ con khóc và giận dỗi đòi bố mẹ dai dẳng để bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên, trẻ con Mỹ lại rất hay hỏi tại sao lại không cho phép con làm điều đó và con cần những lời giải thích hợp lý. Điều này rất tốt và khoa học
+ Đặt câu hỏi để kích thích tư duy của trẻ:
Đưa ra các câu hỏi cho trẻ theo cách hướng dẫn làm cho chúng hiểu rõ ràng và cụ thể để kích thích tư duy của trẻ: “Tại sao? Làm thế nào? Ai? Khi nào? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”. Luôn đặt những câu hỏi phù hợp với mức độ khả năng của từng lứa tuổi và nâng cao dần theo trình độ phát triển của trẻ. Tư duy tìm câu trả lời đặt ra sẽ phát triển quá trình suy nghĩ sáng tạo của trẻ. Não chúng ta tự động tư duy khi nhận được các câu hỏi. Trẻ em cũng thế, nếu muốn trẻ tư duy nhanh và nhạy bén hãy đặt câu hỏi thật nhiều với chúng. Nếu muốn chúng tư duy logic thì hãy đặt những câu hỏi logic với chúng.
Phương pháp dạy trẻ tư duy kiểu Mỹ 3
Não chúng ta tự động tư duy khi nhận được các câu hỏi
+ Không làm nản chí trẻ từ việc chúng trả lời sai câu hỏi:
Nếu trẻ đưa ra câu trả lời sai, cần trò chuyện, thăm dò suy nghĩ của trẻ để tìm ra nơi chúng đã hiểu sai vấn đề. Không phủ nhận ngay câu trả lời của trẻ bởi quan trọng là quá trình mà chúng tư duy tìm câu trả lời. Điều này giúp trẻ khám phá và nghĩ về những ý kiến, giải pháp theo chúng là tốt và phù hợp nhất. Đôi khi người lớn cũng cần xem xét lại cách đánh giá câu trả lời của trẻ, chưa hẳn câu trả lời của con đã là sai, đó có thể là sự sáng tạo mới mà chúng ta nên xem xét xem điều mới mẻ này có thể chấp nhận được hay không và vì sao?
Phương pháp dạy trẻ tư duy kiểu Mỹ 4
“trọng là quá trình trẻ tư duy khám phá tìm hiểu và có câu trả lời
Thông tin cho mẹ và bé:
IXL Math được xây dựng theo chuẩn toán học của Hoa Kỳ US Common Core Standard, cho học sinh tiếp cận toán học một cách đúng hướng nhất, đầy đủ và trọn vẹn, tiếp cận với các kiến thức toán trên thế giới dễ dàng nhất; Tham chiếu phương pháp giảng dạy Marilyn Burn (Math Solutions); Xây dựng song hành với chương trình Bộ Giáo Dục Việt Nam, đảm bảo kiến thức cho học sinh, phát huy tài năng về Toán cho những học sinh đam mê môn Toán, tạo tiền đề cho ước mơ của mỗi cá nhân.
Xem thêm về IXL Math IXL Skills IXL English

Đăng kí học thử tại đây

Xem thêm các khóa học kỹ năng sống trẻ em, kỹ năng sống mầm non, kỹ năng sống tiêu học, tiếng anh cho trẻ em, tiếng anh thiếu nhi, tiếng anh thiếu niên.
 

blue.pro88

Level 2
* Toán tư duy logic cho trẻ
* Toán tư duy cho trẻ 5 tuổi
* Toán tư duy tiểu học
* Học tiếng anh cho trẻ em
* Tiếng anh cho trẻ mầm non
* Tiếng anh cho trẻ lớp 3
Nếu trẻ nói lời xin lỗi một cách miễn cưỡng thì việc đó có hại nhiều hơn có lợi.
Khi trẻ con bất hoà hay gây gổ với nhau, các bậc cha mẹ thường tìm cách giảng hoà cho các bé bằng cách yêu cầu trẻ nói lời xin lỗi. Những đứa trẻ bị buộc nói lời xin lỗi đối phương khi mà chúng không hề mong mốn, đó là cách nói với thái độ miễn cưỡng. Cha mẹ phải dạy cho con những kỹ năng sống cho trẻ em cần thiết ngay từ nhỏ.

Theo Laura Markham, chuyên gia viết sách tâm lý trẻ em thì lời xin lỗi miễn cưỡng có hại nhiều hơn có lợi. Nếu bạn hỏi một đứa trẻ về việc chúng bị cha mẹ buộc phải nói lời xin lỗi với bạn hay em mình, bạn sẽ thấy câu trả lời ngạc nhiên vì vậy mà các bậc phụ huynh nên dạy kỹ năng cho trẻ từ mầm non :
“Khi con đang điên lên vì tức, con ghét nói lời xin lỗi, nó chỉ làm cho con thêm điên lên”.
“Con không thích anh trai xin lỗi con khi mà cha mẹ con buộc anh ấy làm điều đó, bởi vì anh ta hành động như thể anh ta không hề mốn. Điều đó chỉ làm con tức giận thêm lần nữa”.
“Đó là một lời nói dối, anh ấy thật sự không thấy có lỗi”.
Buộc con nói những câu “Anh/em xin lỗi” là một trong những cách dạy con sai lầm bởi điều này không thể giải quyết được mâu thuẫn.
Các nghiên cứu về mối quan hệ vợ chồng từ nhiều thế kỷ trước đã cho thấy khi vợ hoặc chồng buộc phải nói lời xin lỗi miễn cưỡng với bạn đời khi họ chưa nhận ra sai lầm của mình hoàn toàn không giúp mối quan hệ tốt hơn. Markham đã nói với Yahoo Parenting: “Chúng tôi tin rằng điều này cũng đúng đối với trẻ em khi mà các bé bị buộc nói lời xin lỗi với bạn bè hay anh chị em”.
Vậy bạn phải dạy con điều gì?1. Tập trung vào việc giúp đỡ trẻ giao tiếp với nhau hơn là buộc trẻ nói lời xin lỗi
Giúp trẻ lắng nghe nhau bằng cách yêu cầu từng đứa trẻ trình bày lại sự việc gây mâu thuẫn. Qua đó bạn sẽ hiểu được vấn đề gây bất hòa giữa chúng. Phân tích và chỉ dẫn cho trẻ điều đúng, điều sai. Qua đó, những đứa trẻ sẽ hiểu nhau hơn và mối quan hệ sẽ được hàn gắn. “Một lời xin lỗi miễn cưỡng gần như vô nghĩa kể cả với người lớn”, Markham đã viết như vậy trong cuốn sách của mình.
2. Chờ cho đến khi cơn giận đã lắng xuống
Nếu con bạn chủ động gợi ý xin lỗi, hãy lắng nghe giọng nói của bé. Nếu trong thanh âm của bé vẫn còn sự giận dữ, bạn cần cho bé thêm thời gian để cơn nóng giận qua đi. Hãy nói với con bạn như sau: “Mẹ không muốn con nói lời xin lỗi bạn/em khi con vẫn chưa nhận thấy lỗi của mình” hay “Mẹ không muốn con xin lỗi bạn/em khi mà lời xin lỗi của con không làm cho ai đó cảm thấy khá hơn”.
3. Để trẻ chủ động tự giải quyết vấn đề của mình
Điều này không có nghĩa là bạn để mặc trẻ với mối quan hệ đổ vỡ và những lỗi lầm. Thay vào đó, bạn nên chỉ cho con cách thức hàn gắn để mối quan hệ tốt đẹp trở lại. Bạn có thể đưa ra các ý tưởng cho con như: viết một tấm thiệt đẹp kèm theo lời xin lỗi, hay sửa chữa món đồ chơi bị hư cho bạn/em trai. Markham đã chỉ cho các bậc cha mẹ, sau khi gợi ý cho con hãy nói rằng: “Mẹ tin chắc con biết mình cần làm những gì” và rời khỏi phòng.
4. Cha mẹ là tấm gương cho trẻ noi theo
“Trẻ con luôn quan sát và học hỏi cách xử lý mâu thuẫn trong mối quan hệ của các bậc cha mẹ”, Markham viết. Vì vậy khi có mâu thuẫn trong gia đình, cha mẹ cần phải có cách xử lý khéo léo, để chắc chắn rằng thông điệp xin lỗi của mình là chân thành. Lời nói, hành động cần mang thông điệp tích cực, không phải là một lời xin lỗi miễn cưỡng để trẻ có thể học hỏi, noi theo.
Cha mẹ nên cho con tham gia các khóa học kỹ năng sống cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Việc học kiến thức là vô cùng cần thiết, song đan xen vào đó cha mẹ nên dành thời gian dạy con những kỹ năng sống cơ bản, hoặc đưa con tới tham gia các lớp kỹ năng sống cho trẻ ở Hà Nội.

Xem thêm: Bài toán tư duy logic cho trẻ mầm non, tư duy toán học cho bé, toán tư duy tiểu học, lớp kỹ năng sống cho trẻ em ở hà nội, rèn kỹ năng sống cho trẻ mầm non, kỹ năng sống cho trẻ tiểu học, tiếng anh cho trẻ 5 tuổi, tiếng anh dành cho trẻ em, ngữ pháp tiếng anh cho trẻ em

Đăng kí học thử tại đây
 

blue.pro88

Level 2
Chương trình Toán tư duy cho bé tiền tiểu học : Bước chuẩn bị cần thiết cho trẻ hội nhập môi trường tiểu học thành công.
(By Kristin Stanberry, Early Learning & Childhood Basics)
Các nhà giáo dục hiện đang rất quan tâm đến mối liên hệ giữa kiến thức toán học, sự thấu hiểu và những bài tập luyện toán trong các lớp đầu tiểu học với những nội dung đào tạo mà trẻ được học trong các chương trình giáo dục sớm, tiền tiểu học, dạy toán cho trẻ 3,4,5 tuổi. Kết quả khảo sát của nhiều nghiên cứu về chương trình giáo dục sớm tư duy toán của mỹ cho thấy rằng những trẻ đã được trang bị những kiến thức nền tảng về toán học và tiếp cận, trải nghiệm môn tư duy toán sẽ có khả năng tiếp cận và thích nghi với môi trường tiểu học thành công và thuận lợi hơn khi bé bắt đầu làm các bài tập toán cho bé lớp 1.
Toán học, đối với trẻ nhỏ, không chỉ là một trò chơi với các con số. Môn Toán có nhiều hướng tiếp cận, bao gồm:
Tư duy số (ví dụ, số “4” là thể hiện bốn vật, nhiều hơn số “3” và ít hơn số “5”)
Hình học (ví dụ, mô hình và hình dạng, mỗi loại có những đặc điểm riêng)
Đo lường (ví dụ, kích cỡ, khoảng cách, số lượng)
Ngôn ngữ toán học (ví dụ, nhiều hơn, ít hơn, bằng)
Quan hệ không gian (ví dụ, phía trước, phía sau, gần hay xa)


Trước đây, trong nhiều thập kỷ, phần lớn các nghiên cứu và mối quan tâm đều dành cho việc trang bị kỹ năng đọc sớm cho trẻ. Giờ đây, đã có nhiều nghiên cứu hơn về các chương trình giáo dục toán sớm, phương pháp hướng dẫn, và những kết quả nghiên cứu đã cho những thông tin quan trọng: Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng về bản năng, trẻ nhỏ thường tò mò về toán; đã có những bằng chứng rõ ràng là toán học đi vào đời sống thực của trẻ khi trẻ sử dụng toán học trong các hoạt động nói chuyện, lập luận, chơi và làm việc, và việc tiếp cận với toán học từ sớm cùng với những phương pháp hướng dẫn phù hợp trong giai đoạn tiền tiểu học sẽ giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh một cách thiết thực và nắm bắt, xây dựng những kỹ năng mới và hiểu sâu hơn bản chất của kiến thức.

Như thế nào là một chương trình tư duy toán chất lượng trong giai đoạn tiền tiểu học?
Phương pháp khảo sát đánh giá chính xác: nhằm thu thập đầy đủ các thông tin nền tảng, xác định được những khái niệm và kỹ năng mà trẻ đã biết để thiết kế chương trình và phương pháp hướng dẫn một cách hiệu quả trong giai đoạn tiền tiểu học.
Cá nhân hóa phương pháp hướng dẫn: Mỗi trẻ sẽ cần những phương pháp hướng dẫn và hỗ trợ học tập khác nhau: Giáo viên hướng dẫn sẽ phải xác định được đúng khả năng và trình độ của trẻ, để lập kế hoạch học tập và điều chỉnh phương pháp hướng dẫn phù hợp, phát triển được kiến thức và năng lực của trẻ.
Toán ứng dụng trong bối cảnh đời sống thực: trẻ cần được củng cố và rèn luyện việc học toán ở mọi nơi mọi chỗ: ở trường, về nhà và trong cộng đồng.
Học toán một cách chủ động: ít chú trọng đến cách học thụ động (ví dụ: học qua nghe giải thích và minh họa), mà tạo cơ hội cho trẻ hòa vào các hoạt động để trẻ tiếp thu môn toán thông qua việc tham gia các hoạt động và từ đó nắm bắt những khái niệm cần học.
Củng cố mối liên hệ phụ huynh – giáo viên: Nhiều phụ huynh không chắc chắn về phương pháp dạy toán trước khi vào lớp 1 như thế nào cho đúng ở nhà. Chương trình cần tổ chức các hội thảo phụ huynh để thảo luận các chiến lược có thể áp dụng thành công trong lớp học và những gì cần củng cố, phát triển tư duy toán trong các hoạt động vui chơi hàng ngày ở nhà
Áp dụng phương pháp giảng dạy khoa học: phương pháp hướng dẫn đặc thù toán hoặc các hoạt động học được thiết kế phù hợp với môn toán, có cơ sở nghiên cứu khoa học và theo chuẩn đào tạo quốc tế đã được công nhận.
Đăng kí học thử Tư duy Toán Mỹ IXL tại đây
Xem thêm:
* Kỹ năng sống cho trẻ tiểu học
* kỹ năng sống cho trẻ mầm non tập 1
* Học tiếng anh cho trẻ em
* Tiếng anh cho trẻ mầm non
* Tiếng anh cho trẻ lớp 3
 

blue.pro88

Level 2
Điều gì cần thiết cho bé yêu của bạn?
Làm thế nào để con yêu luôn được phát triển tốt cả về toán tư duy logic cho trẻ lẫn các kỹ năng xã hội cho trẻ em? Câu hỏi ấy đã luôn làm các phụ huynh phải mất nhiều thời giờ suy nghĩ và tìm kiếm giải pháp. Nếu bạn còn đang trăn trở cho câu trả lời như mong muốn, hãy đến với IXL Math & Skills Learning Center.

IXL Math & Skills Learning Center là gì? Và tại sao bạn nên tìm hiểu?
IXL là Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ, Kỹ năng và Tư duy Toán Mỹ IXL. Không phải ngẫu nhiên mà đất nước Mỹ được đánh giá là một cường quốc mạnh cả về kinh tế và giáo dục. Họ có cách để dạy những đứa con của mình trưởng thành mà không bị phụ thuộc vào bố mẹ.
Một đứa trẻ khi mới chào đời có tự biết nói lời cảm ơn khi ai đó giúp mình? Hoặc nhiều bé sẽ hỏi bậc cha mẹ của mình rằng “Tại sao 1 cộng 1 lại bằng 2?’’. Không ít phụ huynh trong chúng ta không trả lời được hoặc sẽ gắt lên với con của mình rằng “Nó là điều hiển nhiên rồi, làm sao mà mẹ biết được”. Họ thường bắt con mình phải học thuộc những bảng nhân, chia, cộng, trừ mà các bé không biết tại sao mình phải học? Một đứa bé cũng không biết nói lời cảm ơn như thế nào nếu như không tạo ra một môi trường biết cách để yêu thương.

Description: E:IXL(MARKETINGNOI DUNG WEBẢnh đăng Webiste149714.jpg
Mẹ ơi, tại sao lại phải cộng 1 thế ?
IXL là trung tâm kết hợp cả hai điều cần thiết cho bé yêu của bạn. Kỹ năng sống sẽ là hành trang vững chắc cho việc tạo lập các mối quan hệ trong xã hội. Xã hội càng phát triển, các bậc cha mẹ lại càng bận rộn hơn với công việc của mình khiến bé rơi vào tình trạng khó gần hoặc không thích nói chuyện hoặc tiếp xúc với ai. Đôi khi, các bé còn tự trách chính bố mẹ của mình rằng không quan tâm đến mình. Bởi một đứa trẻ sẽ thích bố mẹ nói rằng: “Hôm nay, bố mẹ sẽ cùng đưa con đi học và tối về cả nhà mình sẽ cùng đi sang bên ông bà ngoại chơi” thay vì câu: “Hôm nay, bố đang bận lắm. Con ngồi ngoan ở kia rồi chốc mẹ về, mẹ tắm cho con nhé”. Khóa học kỹ năng sống cho trẻ IXL bao gồm 5 chủ đề: diễn thuyết, giao tiếp, tự lập, tự bảo vệ và giá trị sống là yếu tố cần thiết trong giai đoạn bé nhận thức và làm quen với thế giới mới. Trong lúc bé còn đang lạ lẫm với thế giới mới và đang học cách nhận thức, hãy xây dựng cho bé một môi trường đúng nhất để bé yên tâm phát triển.
Bổ trợ tư duy logic bằng Toán học
Description: E:IXL(MARKETINGNOI DUNG WEBẢnh đăng Webiste89791971.jpg

Kỹ năng sống cho trẻ mầm non, tiểu học là vô cùng cần thiết , tuy nhiên, nếu chỉ học kĩ năng sống mà không rèn luyện khả năng tư duy, đặc biệt là toán học thì rất khó để bé giải quyết vấn đề một cách chính xác và hiệu quả. Với việc kết hợp cả Kỹ năng sống và Tư duy Toán IXL, bé sẽ phát triển toàn diện trong cả nhận thức và hành động. Điều đó, mới thực sự là điều mà những người làm cha mẹ phải suy nghĩ. Với phương pháp học mới, xây dựng theo chuẩn US Common Core Standards các bé sẽ được thỏa thích thể hiện bản thân, thỏa sức sáng tạo và tư duy theo cách của bé. Với bộ giáo cụ trực quan sinh động, giáo viên tâm huyết với nghề, môi trường học tập mới mẻ, IXL mong muốn đem lại niềm tin cho các bậc phụ huynh khi tới trung tâm va yên tâm đồng hành cùng các con trên mỗi chặng đường.
Đăng kí học thử Tư duy Toán Mỹ IXL tại đây
Xem thêm:
* Toán tư duy logic cho trẻ
* Toán tư duy cho trẻ 5 tuổi
* Toán tư duy tiểu học
* Học tiếng anh cho trẻ em
* Tiếng anh cho trẻ mầm non
* Tiếng anh cho trẻ lớp 3
 

blue.pro88

Level 2
* Dạy toán tư duy cho bé
* Toán tư duy cho trẻ mầm non
* Toán tư duy cho trẻ tiểu học
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: nỗi căng thẳng do Toán gây ra có thể tác động xấu đến 10% -20% người trưởng thành. Bố mẹ hãy cùng chúng tôi giải mã các nguyên nhân khiến trẻ trở nên “xa cách” môn Toán nhé!
Tìm hiểu thêm về Toán tư duy Hoa Kỳ
tresohoctoan
1. Trẻ con sinh ra vốn không sợ học Toán, nhưng nỗi sợ hãi hay quan niệm của người lớn (bố mẹ, anh chị, thầy cô,..) sẽ khiến cho trẻ sợ hãi theo. Đơn cử như việc bố mẹ động viên con bằng cách nói “không sao đâu con, bố/mẹ cũng không có giỏi Toán đâu” không hẳn là lời khuyên tốt đối với các bé.
2. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Trường TH Hoàng Diệu và Dịch Vọng B, điểm đánh giá sự phân hóa năng lực Toán của học sinh được trải đều từ 2 đến 8,5 trên cả 3 cấp lớp 2,3,4. Trong khi đó, số lượng học sinh được phụ trách trên mỗi giáo viên là rất cao nên giáo viên thường buộc phải dạy đồng loạt. Tức là dạy cùng chương trình, mục tiêu và nội dung cho cả lớp. Điều này sẽ khiến cho những bạn học khá hơn hay học yếu hơn đều không thích học.
3. Theo thuyết đa trí tuệ thì trẻ em có đến 8 loại hình trí thông minh, mỗi trẻ sẽ có thế mạnh ở một số loại hình trí thông minh nhất định nào đó và chỉ khi trẻ có được phương pháp học tập đúng, khai thác đúng điểm mạnh của trẻ thì trẻ mới có thể phát huy tốt năng lực của mình. Tuy nhiên trên những lớp học quá đông, giáo viên không thể có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng chung 1 phương pháp cho tất cả học sinh và điều đó khiến cho 1 số đứa trẻ không có tư duy logic tốt sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các khái niệm về Toán học
4. Việc áp đặt tri thức sẽ chỉ có tác dụng với những học sinh có trí nhớ & khả năng làm theo tốt nhưng sẽ làm cho những học sinh có mong muốn hiểu biết thế giới xung quanh theo cách của mình gặp khó khăn trong việc hiểu và vận dụng tri thức. Điều đó khiến nhiều bạn có tư duy logic tốt nhưng cũng gặp khó khăn trong việc học Toán.
5. Trẻ được học Toán qua các công thức và cách làm có sẵn mà không hiểu được tại sao mình cần làm và dùng những công thức đó. Chính sự tách biệt các mô hình Toán khỏi các tình huống thực tiễn khiến trẻ cảm thấy sự không hữu ích của môn học, dần đến sẽ có tư tưởng chống lại và trẻ ở thế bị ép buộc phải học Toán.
6. Bản chất của môn Toán được sinh ra do nhu cầu thực tiễn của đời sống loài người theo sự tiến hóa một cách tự nhiên. Nhưng việc học và dạy Toán hiện nay lại quên đi mất việc giúp đứa trẻ học Toán qua chính sự hình thành của tri thức đã khiến cho tính trừu tượng của môn Toán trở thành rào cản của học sinh trong việc tiếp cận.
7. Khi trẻ đã có cảm giác sợ hãi môn Toán, việc bắt ép trẻ học hoặc cố gắng giúp đỡ con giải bài của phụ huynh đôi khi còn là nguyên nhân khiến cho con trẻ sợ hãi trầm trọng hơn.
** Không cha mẹ nào muốn làm tổn thương con cái mình. Tuy nhiên cha mẹ cần đảm bảo rằng những gì mình đang làm mang lại hiệu quả cho con.

Đăng kí học thử Tư duy Toán Mỹ IXL tại đây
Xem thêm:
* Toán tư duy logic cho trẻ
* Toán tư duy cho trẻ 5 tuổi
* Toán tư duy tiểu học
* Học tiếng anh cho trẻ em
* Tiếng anh cho trẻ mầm non
* Tiếng anh cho trẻ lớp 3
 

blue.pro88

Level 2
Điều gì cần thiết cho bé yêu của bạn?
Làm thế nào để con yêu luôn được phát triển tốt cả về toán tư duy logic cho trẻ lẫn các kỹ năng xã hội cho trẻ em? Câu hỏi ấy đã luôn làm các phụ huynh phải mất nhiều thời giờ suy nghĩ và tìm kiếm giải pháp. Nếu bạn còn đang trăn trở cho câu trả lời như mong muốn, hãy đến với IXL Math & Skills Learning Center.

IXL Math & Skills Learning Center là gì? Và tại sao bạn nên tìm hiểu?
IXL là Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ, Kỹ năng và Tư duy Toán Mỹ IXL. Không phải ngẫu nhiên mà đất nước Mỹ được đánh giá là một cường quốc mạnh cả về kinh tế và giáo dục. Họ có cách để dạy những đứa con của mình trưởng thành mà không bị phụ thuộc vào bố mẹ.
Một đứa trẻ khi mới chào đời có tự biết nói lời cảm ơn khi ai đó giúp mình? Hoặc nhiều bé sẽ hỏi bậc cha mẹ của mình rằng “Tại sao 1 cộng 1 lại bằng 2?’’. Không ít phụ huynh trong chúng ta không trả lời được hoặc sẽ gắt lên với con của mình rằng “Nó là điều hiển nhiên rồi, làm sao mà mẹ biết được”. Họ thường bắt con mình phải học thuộc những bảng nhân, chia, cộng, trừ mà các bé không biết tại sao mình phải học? Một đứa bé cũng không biết nói lời cảm ơn như thế nào nếu như không tạo ra một môi trường biết cách để yêu thương.

Description: E:IXL(MARKETINGNOI DUNG WEBẢnh đăng Webiste149714.jpg
Mẹ ơi, tại sao lại phải cộng 1 thế ?
IXL là trung tâm kết hợp cả hai điều cần thiết cho bé yêu của bạn. Kỹ năng sống sẽ là hành trang vững chắc cho việc tạo lập các mối quan hệ trong xã hội. Xã hội càng phát triển, các bậc cha mẹ lại càng bận rộn hơn với công việc của mình khiến bé rơi vào tình trạng khó gần hoặc không thích nói chuyện hoặc tiếp xúc với ai. Đôi khi, các bé còn tự trách chính bố mẹ của mình rằng không quan tâm đến mình. Bởi một đứa trẻ sẽ thích bố mẹ nói rằng: “Hôm nay, bố mẹ sẽ cùng đưa con đi học và tối về cả nhà mình sẽ cùng đi sang bên ông bà ngoại chơi” thay vì câu: “Hôm nay, bố đang bận lắm. Con ngồi ngoan ở kia rồi chốc mẹ về, mẹ tắm cho con nhé”. Khóa học kỹ năng sống cho trẻ IXL bao gồm 5 chủ đề: diễn thuyết, giao tiếp, tự lập, tự bảo vệ và giá trị sống là yếu tố cần thiết trong giai đoạn bé nhận thức và làm quen với thế giới mới. Trong lúc bé còn đang lạ lẫm với thế giới mới và đang học cách nhận thức, hãy xây dựng cho bé một môi trường đúng nhất để bé yên tâm phát triển.
Bổ trợ tư duy logic bằng Toán học
Description: E:IXL(MARKETINGNOI DUNG WEBẢnh đăng Webiste89791971.jpg

Kỹ năng sống cho trẻ mầm non, tiểu học là vô cùng cần thiết , tuy nhiên, nếu chỉ học kĩ năng sống mà không rèn luyện khả năng tư duy, đặc biệt là toán học thì rất khó để bé giải quyết vấn đề một cách chính xác và hiệu quả. Với việc kết hợp cả Kỹ năng sống và Tư duy Toán IXL, bé sẽ phát triển toàn diện trong cả nhận thức và hành động. Điều đó, mới thực sự là điều mà những người làm cha mẹ phải suy nghĩ. Với phương pháp học mới, xây dựng theo chuẩn US Common Core Standards các bé sẽ được thỏa thích thể hiện bản thân, thỏa sức sáng tạo và tư duy theo cách của bé. Với bộ giáo cụ trực quan sinh động, giáo viên tâm huyết với nghề, môi trường học tập mới mẻ, IXL mong muốn đem lại niềm tin cho các bậc phụ huynh khi tới trung tâm va yên tâm đồng hành cùng các con trên mỗi chặng đường.
Đăng kí học thử Tư duy Toán Mỹ IXL tại đây
Xem thêm:
* Toán tư duy logic cho trẻ
* Toán tư duy cho trẻ 5 tuổi
* Toán tư duy tiểu học
* Học tiếng anh cho trẻ em
* Tiếng anh cho trẻ mầm non
* Tiếng anh cho trẻ lớp 3
 

blue.pro88

Level 2
Chương trình Toán tư duy cho bé tiền tiểu học : Bước chuẩn bị cần thiết cho trẻ hội nhập môi trường tiểu học thành công.
(By Kristin Stanberry, Early Learning & Childhood Basics)
Các nhà giáo dục hiện đang rất quan tâm đến mối liên hệ giữa kiến thức toán học, sự thấu hiểu và những bài tập luyện toán trong các lớp đầu tiểu học với những nội dung đào tạo mà trẻ được học trong các chương trình giáo dục sớm, tiền tiểu học, dạy toán cho trẻ 3,4,5 tuổi. Kết quả khảo sát của nhiều nghiên cứu về chương trình giáo dục sớm tư duy toán của mỹ cho thấy rằng những trẻ đã được trang bị những kiến thức nền tảng về toán học và tiếp cận, trải nghiệm môn tư duy toán sẽ có khả năng tiếp cận và thích nghi với môi trường tiểu học thành công và thuận lợi hơn khi bé bắt đầu làm các bài tập toán cho bé lớp 1.
Toán học, đối với trẻ nhỏ, không chỉ là một trò chơi với các con số. Môn Toán có nhiều hướng tiếp cận, bao gồm:
Tư duy số (ví dụ, số “4” là thể hiện bốn vật, nhiều hơn số “3” và ít hơn số “5”)
Hình học (ví dụ, mô hình và hình dạng, mỗi loại có những đặc điểm riêng)
Đo lường (ví dụ, kích cỡ, khoảng cách, số lượng)
Ngôn ngữ toán học (ví dụ, nhiều hơn, ít hơn, bằng)
Quan hệ không gian (ví dụ, phía trước, phía sau, gần hay xa)


Trước đây, trong nhiều thập kỷ, phần lớn các nghiên cứu và mối quan tâm đều dành cho việc trang bị kỹ năng đọc sớm cho trẻ. Giờ đây, đã có nhiều nghiên cứu hơn về các chương trình giáo dục toán sớm, phương pháp hướng dẫn, và những kết quả nghiên cứu đã cho những thông tin quan trọng: Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng về bản năng, trẻ nhỏ thường tò mò về toán; đã có những bằng chứng rõ ràng là toán học đi vào đời sống thực của trẻ khi trẻ sử dụng toán học trong các hoạt động nói chuyện, lập luận, chơi và làm việc, và việc tiếp cận với toán học từ sớm cùng với những phương pháp hướng dẫn phù hợp trong giai đoạn tiền tiểu học sẽ giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh một cách thiết thực và nắm bắt, xây dựng những kỹ năng mới và hiểu sâu hơn bản chất của kiến thức.

Như thế nào là một chương trình tư duy toán chất lượng trong giai đoạn tiền tiểu học?
Phương pháp khảo sát đánh giá chính xác: nhằm thu thập đầy đủ các thông tin nền tảng, xác định được những khái niệm và kỹ năng mà trẻ đã biết để thiết kế chương trình và phương pháp hướng dẫn một cách hiệu quả trong giai đoạn tiền tiểu học.
Cá nhân hóa phương pháp hướng dẫn: Mỗi trẻ sẽ cần những phương pháp hướng dẫn và hỗ trợ học tập khác nhau: Giáo viên hướng dẫn sẽ phải xác định được đúng khả năng và trình độ của trẻ, để lập kế hoạch học tập và điều chỉnh phương pháp hướng dẫn phù hợp, phát triển được kiến thức và năng lực của trẻ.
Toán ứng dụng trong bối cảnh đời sống thực: trẻ cần được củng cố và rèn luyện việc học toán ở mọi nơi mọi chỗ: ở trường, về nhà và trong cộng đồng.
Học toán một cách chủ động: ít chú trọng đến cách học thụ động (ví dụ: học qua nghe giải thích và minh họa), mà tạo cơ hội cho trẻ hòa vào các hoạt động để trẻ tiếp thu môn toán thông qua việc tham gia các hoạt động và từ đó nắm bắt những khái niệm cần học.
Củng cố mối liên hệ phụ huynh – giáo viên: Nhiều phụ huynh không chắc chắn về phương pháp dạy toán trước khi vào lớp 1 như thế nào cho đúng ở nhà. Chương trình cần tổ chức các hội thảo phụ huynh để thảo luận các chiến lược có thể áp dụng thành công trong lớp học và những gì cần củng cố, phát triển tư duy toán trong các hoạt động vui chơi hàng ngày ở nhà
Áp dụng phương pháp giảng dạy khoa học: phương pháp hướng dẫn đặc thù toán hoặc các hoạt động học được thiết kế phù hợp với môn toán, có cơ sở nghiên cứu khoa học và theo chuẩn đào tạo quốc tế đã được công nhận.
Đăng kí học thử Tư duy Toán Mỹ IXL tại đây
Xem thêm:
* Kỹ năng sống cho trẻ tiểu học
* kỹ năng sống cho trẻ mầm non tập 1
* Học tiếng anh cho trẻ em
* Tiếng anh cho trẻ mầm non
* Tiếng anh cho trẻ lớp 3
 

blue.pro88

Level 2
Chương trình Toán tư duy cho bé tiền tiểu học : Bước chuẩn bị cần thiết cho trẻ hội nhập môi trường tiểu học thành công.
(By Kristin Stanberry, Early Learning & Childhood Basics)
Các nhà giáo dục hiện đang rất quan tâm đến mối liên hệ giữa kiến thức toán học, sự thấu hiểu và những bài tập luyện toán trong các lớp đầu tiểu học với những nội dung đào tạo mà trẻ được học trong các chương trình giáo dục sớm, tiền tiểu học, dạy toán cho trẻ 3,4,5 tuổi. Kết quả khảo sát của nhiều nghiên cứu về chương trình giáo dục sớm tư duy toán của mỹ cho thấy rằng những trẻ đã được trang bị những kiến thức nền tảng về toán học và tiếp cận, trải nghiệm môn tư duy toán sẽ có khả năng tiếp cận và thích nghi với môi trường tiểu học thành công và thuận lợi hơn khi bé bắt đầu làm các bài tập toán cho bé lớp 1.
Toán học, đối với trẻ nhỏ, không chỉ là một trò chơi với các con số. Môn Toán có nhiều hướng tiếp cận, bao gồm:
Tư duy số (ví dụ, số “4” là thể hiện bốn vật, nhiều hơn số “3” và ít hơn số “5”)
Hình học (ví dụ, mô hình và hình dạng, mỗi loại có những đặc điểm riêng)
Đo lường (ví dụ, kích cỡ, khoảng cách, số lượng)
Ngôn ngữ toán học (ví dụ, nhiều hơn, ít hơn, bằng)
Quan hệ không gian (ví dụ, phía trước, phía sau, gần hay xa)


Trước đây, trong nhiều thập kỷ, phần lớn các nghiên cứu và mối quan tâm đều dành cho việc trang bị kỹ năng đọc sớm cho trẻ. Giờ đây, đã có nhiều nghiên cứu hơn về các chương trình giáo dục toán sớm, phương pháp hướng dẫn, và những kết quả nghiên cứu đã cho những thông tin quan trọng: Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng về bản năng, trẻ nhỏ thường tò mò về toán; đã có những bằng chứng rõ ràng là toán học đi vào đời sống thực của trẻ khi trẻ sử dụng toán học trong các hoạt động nói chuyện, lập luận, chơi và làm việc, và việc tiếp cận với toán học từ sớm cùng với những phương pháp hướng dẫn phù hợp trong giai đoạn tiền tiểu học sẽ giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh một cách thiết thực và nắm bắt, xây dựng những kỹ năng mới và hiểu sâu hơn bản chất của kiến thức.

Như thế nào là một chương trình tư duy toán chất lượng trong giai đoạn tiền tiểu học?
Phương pháp khảo sát đánh giá chính xác: nhằm thu thập đầy đủ các thông tin nền tảng, xác định được những khái niệm và kỹ năng mà trẻ đã biết để thiết kế chương trình và phương pháp hướng dẫn một cách hiệu quả trong giai đoạn tiền tiểu học.
Cá nhân hóa phương pháp hướng dẫn: Mỗi trẻ sẽ cần những phương pháp hướng dẫn và hỗ trợ học tập khác nhau: Giáo viên hướng dẫn sẽ phải xác định được đúng khả năng và trình độ của trẻ, để lập kế hoạch học tập và điều chỉnh phương pháp hướng dẫn phù hợp, phát triển được kiến thức và năng lực của trẻ.
Toán ứng dụng trong bối cảnh đời sống thực: trẻ cần được củng cố và rèn luyện việc học toán ở mọi nơi mọi chỗ: ở trường, về nhà và trong cộng đồng.
Học toán một cách chủ động: ít chú trọng đến cách học thụ động (ví dụ: học qua nghe giải thích và minh họa), mà tạo cơ hội cho trẻ hòa vào các hoạt động để trẻ tiếp thu môn toán thông qua việc tham gia các hoạt động và từ đó nắm bắt những khái niệm cần học.
Củng cố mối liên hệ phụ huynh – giáo viên: Nhiều phụ huynh không chắc chắn về phương pháp dạy toán trước khi vào lớp 1 như thế nào cho đúng ở nhà. Chương trình cần tổ chức các hội thảo phụ huynh để thảo luận các chiến lược có thể áp dụng thành công trong lớp học và những gì cần củng cố, phát triển tư duy toán trong các hoạt động vui chơi hàng ngày ở nhà
Áp dụng phương pháp giảng dạy khoa học: phương pháp hướng dẫn đặc thù toán hoặc các hoạt động học được thiết kế phù hợp với môn toán, có cơ sở nghiên cứu khoa học và theo chuẩn đào tạo quốc tế đã được công nhận.
Đăng kí học thử Tư duy Toán Mỹ IXL tại đây
Xem thêm:
* Kỹ năng sống cho trẻ tiểu học
* kỹ năng sống cho trẻ mầm non tập 1
* Học tiếng anh cho trẻ em
* Tiếng anh cho trẻ mầm non
* Tiếng anh cho trẻ lớp 3
 

blue.pro88

Level 2
Toán tư duy cho trẻ em, đặc biệt là toán tư duy cho trẻ từ 3,4,5,6 tuổi lứa tuổi mới chập chững để tiếp thu các nền tảng kiến thức luôn được bố mẹ quan tâm.
Bố mẹ hãy cùng IXL tham khảo bài viết dưới đây về những điểm khác nhau của phương pháp dạy toán tư duy của mỹ và phương pháp dạy toán tư duy cho bé của bố mẹ Việt nhé:
Bố mẹ Việt: tất cả vì con, cho con
Tâm lý của nhiều thế hệ làm cha mẹ ở các nước phương Đông nói chung và các bố mẹ Việt Nam nói riêng là bao bọc và chăm sóc con cái nhiều nhất có thể trong khả năng của mình, bên cạnh đó các bố mẹ thường chú ý tập trung vào việc mang lại thật nhiều kiến thức cho trẻ dù là trong giai đoạn đầu đời. Các mẹ Việt hay hỏi han, chia sẻ với nhau cách ép trẻ ăn khỏe để tăng cân, nơi bán quần áo đẹp, mách nước nhau cho con đi học các lớp đàn, hát, bơi, các lớp viết chữ đẹp, các khóa học tiếng Anh… để con mình được bằng bạn bằng bè.
Tuy nhiên, điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tính cách, khả năng, tố chất của trẻ, hạn chế trẻ “lớn và trưởng thành” theo cách tự nhiên và tốt nhất cho cuộc sống sau này.
toán tư duy hoa kỳ
Cần dạy trẻ cách quan sát và tìm hiểu cuộc sống quanh mình một cách trực quan nhất
Bố mẹ Mỹ: “Tôi muốn con tôi đi bằng đôi chân của mình”
Có một câu chuyện rất thú vị thế này: Một bà mẹ người Mỹ, chừng 35 tuổi, lững thững đi bộ. Đằng sau cô là một bé con khóc tức tưởi đi theo. Một bà người Việt chứng kiến sự việc, kéo tay cô, nhắc nhở: “Bé con đang khóc mẹ đừng lờ đi như thế!”. Bà mẹ trẻ quay sang giải thích cho bà người Việt: “Cháu 3 tuổi rồi, hôm nay trời nắng đẹp, không gắt, cháu ăn sáng no nê, tắm sạch, mặc đồ đẹp, không ốm đau gì, vậy không có lý gì phải khóc cả! Cháu nó hờn đòi bế vô cớ… không chiều được! Lúc nào cháu thực sự mệt thì mẹ con sẽ cùng nghỉ”.
Các bà mẹ Mỹ nuôi con với suy nghĩ rất rõ ràng: Con tôi lớn phải thành người tự lập, có bản lĩnh, suy nghĩ độc lập và ứng xử phù hợp. Còn muốn làm gì, trở thành ai, thành cái gì? Đó phải là quyết định của chính trẻ. Theo đó, việc dạy trẻ có nề nếp và tư duy tốt cần thực hiện song song ở nhà và ở trường. Ba mẹ và giáo viên cần có những phương pháp và quy tắc thống nhất.
toán tư duy của mỹ
Bé học cách bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc với người khác một cách rõ ràng, độc lập
Phương pháp dạy trẻ tư duy kiểu Mỹ
+ Lắng nghe và dành thời gian giải thích, hướng dẫn cho trẻ:
Chủ động lắng nghe những gì trẻ nói, bạn sẽ khám phá ra những gì trẻ biết, trẻ nghĩ như thế nào. Đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của bé nhưng khuyến khích việc đào sâu suy nghĩ, dành thời gian giải thích, hướng dẫn cho bé thay vì nhận xét ngay rằng suy nghĩ đó đúng hay sai.
Trẻ con ở Mỹ khá ngoan và biết cái gì được phép và cái gì không được phép. Thông thường trẻ được quy định khá rõ ràng những gì được làm và những gì không được làm ngay từ đầu, trẻ con tuân thủ khá tốt những quy định này. Có một số việc phát sinh trẻ thường hỏi bố mẹ hay giáo viên trước có được phép không, nếu được đồng ý thì nó làm và nếu không đồng ý thì thôi. Ít thấy trường hợp trẻ con khóc và giận dỗi đòi bố mẹ dai dẳng để bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên, trẻ con Mỹ lại rất hay hỏi tại sao lại không cho phép con làm điều đó và con cần những lời giải thích hợp lý. Điều này rất tốt và khoa học
+ Đặt câu hỏi để kích thích tư duy của trẻ:
Đưa ra các câu hỏi cho trẻ theo cách hướng dẫn làm cho chúng hiểu rõ ràng và cụ thể để kích thích tư duy của trẻ: “Tại sao? Làm thế nào? Ai? Khi nào? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”. Luôn đặt những câu hỏi phù hợp với mức độ khả năng của từng lứa tuổi và nâng cao dần theo trình độ phát triển của trẻ. Tư duy tìm câu trả lời đặt ra sẽ phát triển quá trình suy nghĩ sáng tạo của trẻ. Não chúng ta tự động tư duy khi nhận được các câu hỏi. Trẻ em cũng thế, nếu muốn trẻ tư duy nhanh và nhạy bén hãy đặt câu hỏi thật nhiều với chúng. Nếu muốn chúng tư duy logic thì hãy đặt những câu hỏi logic với chúng.
Phương pháp dạy trẻ tư duy kiểu Mỹ 3
Não chúng ta tự động tư duy khi nhận được các câu hỏi
+ Không làm nản chí trẻ từ việc chúng trả lời sai câu hỏi:
Nếu trẻ đưa ra câu trả lời sai, cần trò chuyện, thăm dò suy nghĩ của trẻ để tìm ra nơi chúng đã hiểu sai vấn đề. Không phủ nhận ngay câu trả lời của trẻ bởi quan trọng là quá trình mà chúng tư duy tìm câu trả lời. Điều này giúp trẻ khám phá và nghĩ về những ý kiến, giải pháp theo chúng là tốt và phù hợp nhất. Đôi khi người lớn cũng cần xem xét lại cách đánh giá câu trả lời của trẻ, chưa hẳn câu trả lời của con đã là sai, đó có thể là sự sáng tạo mới mà chúng ta nên xem xét xem điều mới mẻ này có thể chấp nhận được hay không và vì sao?
Phương pháp dạy trẻ tư duy kiểu Mỹ 4
“trọng là quá trình trẻ tư duy khám phá tìm hiểu và có câu trả lời
Thông tin cho mẹ và bé:
IXL Math được xây dựng theo chuẩn toán học của Hoa Kỳ US Common Core Standard, cho học sinh tiếp cận toán học một cách đúng hướng nhất, đầy đủ và trọn vẹn, tiếp cận với các kiến thức toán trên thế giới dễ dàng nhất; Tham chiếu phương pháp giảng dạy Marilyn Burn (Math Solutions); Xây dựng song hành với chương trình Bộ Giáo Dục Việt Nam, đảm bảo kiến thức cho học sinh, phát huy tài năng về Toán cho những học sinh đam mê môn Toán, tạo tiền đề cho ước mơ của mỗi cá nhân.
Xem thêm về IXL Math IXL Skills IXL English

Đăng kí học thử tại đây

Xem thêm các khóa học kỹ năng sống trẻ em, kỹ năng sống mầm non, kỹ năng sống tiêu học, tiếng anh cho trẻ em, tiếng anh thiếu nhi, tiếng anh thiếu niên.
 

blue.pro88

Level 2
Điều gì cần thiết cho bé yêu của bạn?
Làm thế nào để con yêu luôn được phát triển tốt cả về toán tư duy logic cho trẻ lẫn các kỹ năng xã hội cho trẻ em? Câu hỏi ấy đã luôn làm các phụ huynh phải mất nhiều thời giờ suy nghĩ và tìm kiếm giải pháp. Nếu bạn còn đang trăn trở cho câu trả lời như mong muốn, hãy đến với IXL Math & Skills Learning Center.

IXL Math & Skills Learning Center là gì? Và tại sao bạn nên tìm hiểu?
IXL là Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ, Kỹ năng và Tư duy Toán Mỹ IXL. Không phải ngẫu nhiên mà đất nước Mỹ được đánh giá là một cường quốc mạnh cả về kinh tế và giáo dục. Họ có cách để dạy những đứa con của mình trưởng thành mà không bị phụ thuộc vào bố mẹ.
Một đứa trẻ khi mới chào đời có tự biết nói lời cảm ơn khi ai đó giúp mình? Hoặc nhiều bé sẽ hỏi bậc cha mẹ của mình rằng “Tại sao 1 cộng 1 lại bằng 2?’’. Không ít phụ huynh trong chúng ta không trả lời được hoặc sẽ gắt lên với con của mình rằng “Nó là điều hiển nhiên rồi, làm sao mà mẹ biết được”. Họ thường bắt con mình phải học thuộc những bảng nhân, chia, cộng, trừ mà các bé không biết tại sao mình phải học? Một đứa bé cũng không biết nói lời cảm ơn như thế nào nếu như không tạo ra một môi trường biết cách để yêu thương.

Description: E:IXL(MARKETINGNOI DUNG WEBẢnh đăng Webiste149714.jpg
Mẹ ơi, tại sao lại phải cộng 1 thế ?
IXL là trung tâm kết hợp cả hai điều cần thiết cho bé yêu của bạn. Kỹ năng sống sẽ là hành trang vững chắc cho việc tạo lập các mối quan hệ trong xã hội. Xã hội càng phát triển, các bậc cha mẹ lại càng bận rộn hơn với công việc của mình khiến bé rơi vào tình trạng khó gần hoặc không thích nói chuyện hoặc tiếp xúc với ai. Đôi khi, các bé còn tự trách chính bố mẹ của mình rằng không quan tâm đến mình. Bởi một đứa trẻ sẽ thích bố mẹ nói rằng: “Hôm nay, bố mẹ sẽ cùng đưa con đi học và tối về cả nhà mình sẽ cùng đi sang bên ông bà ngoại chơi” thay vì câu: “Hôm nay, bố đang bận lắm. Con ngồi ngoan ở kia rồi chốc mẹ về, mẹ tắm cho con nhé”. Khóa học kỹ năng sống cho trẻ IXL bao gồm 5 chủ đề: diễn thuyết, giao tiếp, tự lập, tự bảo vệ và giá trị sống là yếu tố cần thiết trong giai đoạn bé nhận thức và làm quen với thế giới mới. Trong lúc bé còn đang lạ lẫm với thế giới mới và đang học cách nhận thức, hãy xây dựng cho bé một môi trường đúng nhất để bé yên tâm phát triển.
Bổ trợ tư duy logic bằng Toán học
Description: E:IXL(MARKETINGNOI DUNG WEBẢnh đăng Webiste89791971.jpg

Kỹ năng sống cho trẻ mầm non, tiểu học là vô cùng cần thiết , tuy nhiên, nếu chỉ học kĩ năng sống mà không rèn luyện khả năng tư duy, đặc biệt là toán học thì rất khó để bé giải quyết vấn đề một cách chính xác và hiệu quả. Với việc kết hợp cả Kỹ năng sống và Tư duy Toán IXL, bé sẽ phát triển toàn diện trong cả nhận thức và hành động. Điều đó, mới thực sự là điều mà những người làm cha mẹ phải suy nghĩ. Với phương pháp học mới, xây dựng theo chuẩn US Common Core Standards các bé sẽ được thỏa thích thể hiện bản thân, thỏa sức sáng tạo và tư duy theo cách của bé. Với bộ giáo cụ trực quan sinh động, giáo viên tâm huyết với nghề, môi trường học tập mới mẻ, IXL mong muốn đem lại niềm tin cho các bậc phụ huynh khi tới trung tâm va yên tâm đồng hành cùng các con trên mỗi chặng đường.
Đăng kí học thử Tư duy Toán Mỹ IXL tại đây
Xem thêm:
* Toán tư duy logic cho trẻ
* Toán tư duy cho trẻ 5 tuổi
* Toán tư duy tiểu học
* Học tiếng anh cho trẻ em
* Tiếng anh cho trẻ mầm non
* Tiếng anh cho trẻ lớp 3
 

blue.pro88

Level 2
IXL được thành lập với mục tiêu đem đến cho trẻ một môi trường giáo dục phát triển toàn diện về nhân cách, tư duy, kiến thức và kỹ năng.
Chương trình đào tạo của IXL được giảng dạy trên CÔNG THỨC 2-3-4 TOÀN NĂNG.

- 02 Chuyên gia uy tín
Cố vấn Toán học và Chuyên gia Tâm lý luôn song hành trong quá trình đào tạo để đưa ra phương hướng giảng dạy, lộ trình học tập phù hợp mang lại hiệu quả cao nhất cho trẻ.

- 03 Chương trình phát triển toàn diện
Kết hợp 3 môn IXL Math IXL Skills IXL English mang đến cho trẻ sự phát triển toàn diện về tư duy logic, kỹ năng và Ngôn ngữ.

- 04 Kỹ thuật giảng dạy quốc tế

* CPA (Concrete-Pictorial-Abstract) (Singapore Math)
Nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề và hiểu, cho phép trẻ em liên hệ được với những gì chúng học, nhằm kết nối tri thức.

Concrete-Pictorial-Abstract
(Cụ thể đối tượng - Liên hệ hình ảnh - Trừu tượng hóa)

* Socrate (Kĩ thuật truy vấn biện chứng)

Dựa trên những câu hỏi đối thoại để dẫn dắt người học xâu chuỗi các vấn đề và hiểu ra mục đích cuối cùng. Để có được những kiến thức mới, những khái niệm mới, học sinh sẽ dựa trên những kiến thức đã biết để tìm hiểu và rõ hơn các kiến thức chưa biết, để đưa tới một kiến thức mới hơn.

*Verbal (Kĩ thuật diễn đạt bằng ngôn từ)

Để hiểu một kiến thức mới cần có sự tỉ mỉ, tìm tòi và học hỏi không ngừng, nhưng làm sao cho các kiến thức đó trở thành nền tảng, thành tiền đề, thành gốc rễ để mỗi lần sử dụng tới học sinh đều có thể đưa ra mà áp dụng. Chỉ có thể bằng việc diễn đạt lại nó nhiều lần, giải thích được vì sao lại ra được kết quả, thể hiện được tiến trình suy nghĩ, thì lúc đó kiến thức đã thực sự là của học sinh.

*4C (Phương pháp giảng dạy thế kỷ 21)

- Create (Sáng tạo)
- Critical (Phản biện)
- Communicate (Giao tiếp)
- Collaborate (Cộng tác)

Cong thuc 234 toan ang

Mục đích của việc học mang đến cho học sinh sự trải nghiệm về kiến thức và kĩ năng, kinh nghiệm sống. Làm sao để các em có phương pháp học hiệu quả và phát huy tài năng của mình, phát huy và bồi dưỡng giá trị sống, học sinh cần bồi dưỡng vê kiến thức vững chắc, tạo nền tảng cho sự tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, giao tiếp và cộng tác tốt với các đối tượng học tập cùng, hoặc môi trường xã hội xung quanh. Môi trường học tập thân thiện, giáo viên chuyên nghiệp, học sinh làm việc theo nhóm, các câu lạc bộ Sáng tạo, câu lạc bộ Toán, câu lạc bộ Tiếng Anh, giúp các bạn học sinh phát huy kiến thức, khả năng sáng tạo, và cộng tác tốt với bạn bè.

Tìm hiểu thêm: khóa học kỹ năng sống cho trẻ mầm non, kỹ năng sống cho trẻ tiểu học, toán tư duy cho bé, khóa học tiếng anh trẻ em.
Đăng kí học thử tại đây
 
Top