Hỏi về phần mềm corel 17 không save được?

nhuttuan

Level 1
Tôi có cài đặt CDR17 trên máy tính cá nhân, trước giờ dùng thì không sao cả. Hiện nay cứ bị tình trạng vài ba ngày là không cho lưu hoặc in, buộc phải xóa phần mềm rồi cài đặt lại, rồi vài ngày lại bị chặn tiếp, tình trạng kéo dài gần cả tháng nay. Tôi phải làm sao,hãy giúp tôi khắc phục tình trạng này
 
Loading...
Top