Khuyến mại gọi

hoan gấm

Level 2
Cứ miễn phí 10 phút đầu/ cuộc gọithoại nội mạng trong tháng ah, gọi không hạn chế chứ?
h

Đúng vậy bạn ạ.10 phút đầu miễn phí từ phút thứ 11 mới bị tính phí với cuộc gọi nội mạng mobifone và không áp dụng khi chuyển vùng sang mạng Vinaphone
 
Top