Mã cheat alien shooter 1, 2 - Cách hack Lệnh alien shooter

YoYoNguyen

AD
Staff member
Mã cheat code alien shooter 1, 2 - Lệnh alien shooter 1,2, cheat code alien shooter đầy đủ nhất ! hack bất tử, hack tiền, hack súng trong alien shooter

Cheats code alien shooter 1
Trong khi chơi ấn:
cheate Qua bài luôn
cheath Bất tử máu
cheatw Có tất cả vũ khí
cheata Tăng 1000 đạn

Khi trong cửa hàng mua đồ ấn:
cheatm có 50000 tiền

cheate ------- Hoàn thành level đó ngay lập tức
cheath ------- Có ngay 1000 máu
cheatw ------- Có tất cả vũ khí
cheata ------- Có 1000 viên đạn
cheatm ------- Có 50,000 tiền (tiền để bạn sử dụng ở trong shop đó)
cheats -------- Chạy nhanh hơn

Cheat code Alien Shooter 2
Cheats = Tăng speed
Remgamma = Qua dòng
Stwnn = Về nước
Cheath = Có 1000 hp.
St1 = Có 15000 hp.
St2 = Bất tử
Stammo = Có giáp.
Stexp or cheatexp = Kinh nghiệm (exp)
Cheats = Cộng 50 điểm
Cheatw = Cộng 100 đạn
Stkk = Giết tất cả quái vật cách NV 1000 pixes
Stk9 = Giết tất cả quái vật trong map
Stgod = Cộng tất cả tiềm năng 100 hoặc 200. cũng + 50k vàng
Stm or cheatm = Cộng 10k vàng
Stshop = Hiện tất cả đồ trong shop
Stmus[x] = Lựa bài nhạc số x
Stmusstop = Tắt nhạc
Stat = Bật/ tắt hệ thông
 
Loading...
Top