Mã cheat AOE 3 - Cheat code age of empires 3 full

TieuKhien

Level 10
Staff member
REVEAL MAP: Hiện bản đồ sáng
PEPPERONI PIZZA: 1000 thịt
COINAGE: 1000 vàng
WOODSTOCK: 1000 gỗ
QUARRY: 1000 đá
NO FOG: Bỏ sương mù
STEROIDS: Xây nhanh

KILLX: Giết người chơi X (X=1,2,3,4,...8)
HOMERUN: Chiến thắng
DIEDIEDIE: Đối phương chết hết
RESIGN: Bạn chịu thua

STORMBILLY: Robot bắn laze
CONVERT THIS!: Pháp sư gọi sấm sét
BIG MOMMA: Xe thể thao với vũ khí hạt nhân
POW: Đứa bé trên xe 3 bánh với khẩu súng.
POW BIG MAMA: như BIG MOMMA
PHOTON MAN: Lính biệt kích với vũ khí nguyên tử
BIGDADDY: Xe với vũ khí hạt nhân
E=MC2 TROOPER: Robot bắn rocket

BIG BERTHA: Pháo cẩu thần khỏe hơn
ICBM: Ballistas (pháo cung) bắn xa 1000 range
HOYOHOYO: Pháp sư nhanh hơn và khỏe hơn
UPSIDFLINTMOBILE: Cung R (Chariot archers) đi siêu nhanh và bắn rất nhanh


DARK RAIN: Cung A ( Composite Bow) biến thành cây
BLACK RIDER: Ngựa C (Horses Archer) sau khi chết biến thành pháo cẩu
MEDUSA: Nông dân chết thành ngựa C. Ngựa C chết thành pháo cao
GRANTLINKSPENCE: Biến thú thành Animal Kings.
GAIA: Điều khiển thú vật
HARI KARI: Mọi thứ của bạn đều nổ tung
FLYING DUTCHMAN: Thuyền Catapult có thể đi trên cạn
KING ARTHUR: Biến đại bàng thành rồng
JACK BE NIMBLE: Pháo cẩu bắn ra nông dân

--------------
CodeDescription
a recent study indicated that 100% of herdables are obeseFattens all the animals on the map, generating more Food from them (also helps opponents).
Give me liberty or give me coinAdds 10,000 coinIcon coin
Medium Rare PleaseAdds 10,000 foodIcon food
<censored>Adds 10,000 woodResources wood
Nova & OrionGives 10,000 experience points
X marks the spotReveals the map, keeping the fog of war effect. Repeating it will not show progress on buildings that were there/under construction.
tuck tuck tuckSpawns The Tommynator monster truck.
ya gotta make do with what ya gotSpawns a Mediocre Bombard, a powerful artillery unit that fires Capybara.
sooo goodComical text appears regarding unit and building kills - for example, an Imperial Redcoat who kills a purple Settler will yield a purple text "Imperial Redcoat'ed!" on the screen.
speed always winsIncreases build, research, shipment, and gather rates by 100 times for all players
this is too hardAutomatically win a single player game.
where's that axe?Spawns George Crushington.
a whole lot of loveAdds 10,000 to each of all available resources
o Canada 2005Spawns a Lazerbear.
don't kick the pitbullSpawns a Learicorn.
we <3 fluffy!1!Spawns Fluffy.
wuv woo vol.2Spawns a Flying Purple Tapir.
wee ooh wee oohSpawns a BigAndy monster truck.
 
Loading...
Top