Mật khẩu wifi mặc định của modem FPT, VNPT, Viettel, CMC

TieuKhien

Level 10
Staff member
Mật khẩu wifi mặc định của modem FPT, VNPT, Viettel, CMC, mật khẩu modem wifi 192.168.1.1, 192.168.0.1

>> Cách reset Modem wifi lấy lại pass đăng nhập mặc định

Sau khi reset modem, đưa modem về trạng thái cài đặt ban đầu thì tất cả sẽ đều trở về trạng thái mặc định, kể cả tên wifi và mật khẩu wifi. Để tìm được mật khẩu wifi mặc định, bạn có thể sử dụng cách sau

Thường id và mật khẩu wifi của modem TP Link, và các nhà mạng là : admin
Các bạn đăng nhập thử còn nếu không được các bạn dùng cách sau để tìm
Cách tìm mật khẩu wifi mặc định

Đây sẽ là mật khẩu wifi mà reset modem sẽ được cài đặt lại. Sau khi reset modem wifi, Bạn có thể kết nối tới điểm wifi được ghi phía dưới modem, và mật khẩu mặc định cũng thường được ghi ở đây.

Bạn lật modem wifi lên bên dưới có thông tin gồm tên modem và có thể có thông số user và pass modem và bạn search pass theo tên modem trên google là ra


Nếu không bạn có thể liên hệ với tổng đài nhà mạng để biết chi tiết :
Viettel: Gọi 18008119 bấm phím số 3.
FPT: Gọi 19006600 bấm phím số 2.
VNPT: 0839.116.116
 
Loading...
Top