Mobifone - Triển khai CT Hòa mạng trả sau KHDN T6/2016

hoan gấm

Level 2
- Trả sau phát triển mới đứng tên Tổ chức, Doanh nghiệp mua gói DN45, DN80, DN145, DN180, GM9000 được ưu đãi thoại, data (tùy gói)
- Thời gian: 01/06 - 30/06/2016
 
Loading...
Bạn có ưu đãi với gói DN80, DN180 miễn phí 1 gói MIU/ mỗi chu kỳ và gói GM9000: miễn phí 01 gói MIU/chu kỳ x 2 chu kỳ trong thời gian từ 1/6 - 31/7/2016
 

de con

Level 2
Hình như chương trình áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp không áp dụng chuyển đổi từ trả trước sang trả sau thì phải?
 
Top