Samsung Galaxy S20 Plus Hàn quay video 8K 1 phút tốn nhiêu dung lượng?

sphi_hcm

Level 2
Theo số liệu chính thức của Samsung, 1 phút video 8K quay bằng Samsung Galaxy S20 Plus Hàn có dung lượng khoảng 600 MB (sử dụng codec HEVC). Để so sánh, 1 phút video 4K quay bằng Galaxy S10+ có dung lượng từ 340 - 350 MB.

Galaxy S20 quay video 8K tốn bao nhiêu dung lượng trong 1 phút? Đây là câu trả lời của Samsung!

Samsung Galaxy S20, S20+ và S20 Ultra đều bị giới hạn chỉ quay được video 8K trong vòng 5 phút (bao gồm cả phiên bản dùng chip Exynos hay Snapdragon). Còn dòng Galaxy S10 cũng có những hạn chế tương tự khi quay video 4K (10 phút ở tốc độ 30 khung hình/giây, 5 phút ở tốc độ 60 khung hình/giây).

Video 8K sẽ cung cấp rất nhiều chi tiết, đến mức bạn có thể trích xuất ảnh tĩnh 33 MP từ chúng.

Galaxy S20 quay video 8K tốn bao nhiêu dung lượng trong 1 phút? Đây là câu trả lời của Samsung!

Bạn có đang hào hứng sớm được trải nghiệm camera trên dòng Galaxy S20 và nhất là khả năng quay video 8K?
 
Loading...
Top