Sao không đặt được chữ ký vậy ta

Ad ơi, điều kiện để có thể đặt link, hay đi chữ ký là gì vậy ad
 
Loading...
Top