Thủ Thuật Sửa lỗi USB 3G Mobifone không kết nối trên Windows 8

echip1992

Lonely
Do nhu cầu công việc, Congtoan phải đi đến nơi không có Internet, được dịp mấy hôm trước trung tâm Mobifone có tặng cái USB 3G Fastconnect, lấy ra dùng mới té ra trên Windows 8 khi cài USB 3G vào bị lỗi không connect được, nguyên nhân là do thiếu Driver "HSPA Data Card". Congtoan sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi sau, rất đơn giản.


Đầu tiên, bạn cắm USB 3G Fastconnect vào máy, click chuột phải vàoMy Computer > Properties > Device Manager:
Máy sẽ báo dấu chấm than màu vàng > thiếu Driver HSPA Data card như hình dưới.





Bạn click chuột phải vào HSPA Data card > Update driver sofware...





Tiếp đến, bạn click nút Browse... và duyệt đến thư mục sau:
- Đối với Windows 8 32 Bit: C:\Program Files\3G FAST CONNECT\Driver\Wind732
- Đối với Windows 8 64 Bit: C:\Program Files (x86)\3G FAST CONNECT\Driver\Wind764
Sau đó click Next:





Máy báo bạn đã cài đặt thành công Driver HSPA Data card.





Bạn lần lượt làm với 3 driver bị thiếu còn lại, sau khi làm xong, mở 3G Fast Connect lên sẽ thấy USB 3G nhận sóng Mobifone và nhấn vào Connect để kết nối vào Internet.





Chúc các bạn thành công.

Sưu tầm
 
Loading...
Top