Tra Cứu Thông Tin Xổ Số qua 9141

trang ngo

Level 2
Dịch vụ mPlus bổ sung thêm gói tra cứu thông tin xổ số cho phép KH đăng kí các gói xổ số sản phẩm MEGA, MAX với giá 1.000 đồng/ngày. KH sẽ nhận được kết quả xổ số trả tự động về điện thoại khi quá trình quay số kết thúc.
- Thời gian triển khai: 07/06/2016
 
Loading...
Top