Vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với công ty

ujetmedia

Level 1
]Tại nhiều tập đoàn lớn, dù chi khá nhiều tiền cho các hoạt động nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhưng thực tế nhân sự trong tập đoàn vẫn không mấy kết nối với nhau. Vậy, phải làm thế nào để tạo nên sự gắn kết đó?
VHDN là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị chuẩn mực, truyền thống ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp làm, vào những hoạt động của doanh nghiệp cũng như chi phối tình cảm hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp để theo đuổi và thực hiện các sứ mệnh đã đề ra. Tại YourTV Group, VHDN được xác định là đi trước một bước so với việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ…


Ông Hán Hữu Hải- TGĐ YourTV group chụp ảnh cùng ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam.
Tại YourTV, ngoài các phẩm chất “cơ bản” của một nhân viên như văn hóa trong giao tiếp, trong ứng xử… tất cả các thành viên của YourTV, từ Ban Giám đốc (BGĐ) đến các nhân viên đều phải không ngừng học hỏi, trau dồi để hoàn thiện mình, thông qua việc áp dụng triệt để 10 tiêu chí văn hoá được coi là những giá trị cốt lõi mà BGĐ công ty đã học hỏi, nghiên cứu, chắt lọc để vận dụng phù hợp vào doanh nghiệp của mình:
1. Nhiệt tình trong công việc
2. Giết chết sự trì hoãn
3. Đề cao sự hợp tác
4. Think out of box
5. Chịu trách nhiệm trong công việc
6. Miễn nhiễm với bệnh “Biết – Hiểu – Muốn”
7. Vượt lên chính mình
8. Cạnh tranh lành mạnh
9. Uy tín là Useful
10.Biết – Sống và Trở thành
10 giá trị quan trên là những điều mà nhân viên tại YourTV nằm lòng và luôn thực hiện theo. Kết quả thể hiện là sự đoàn kết ở cả tập thể hàng chục người tại YourTV Group. Văn hóa doanh nghiệp của công ty bạn như thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở bài viết này nhé!
 
Loading...
Top