Xem Mã số karaoke Musiccore 5 số bắt đầu bằng số 6 đầu đĩa Arirang thế hệ mới

TieuKhien

Level 10
Staff member
Xem List Mã số karaoke Musiccore 5 số bắt đầu bằng sô 6 đầu đĩa Arirang thế hệ mới, karaoke arirang 5 số musicore

Hiện tại thì các phòng karaoke ở trong thành phố Hồ Chí Minh đều rất hay sử dụng loại đầu đĩa này thay cho đầu đĩa ariarang 5 số mà bắt đầu bằng số 5 phổ biến. Nếu các bạn sử dụng các phần mềm tra cứu mã số karaoke 5 số cũ thì không thể tra được vì nó hoàn toàn khác so với bản cũ.

HIện tại vol mới nhất của Musiccore là vol 51, hầu như tất cả các bài hát mà đầu đĩa Arirang 5 số thế hệ cũ có thì bản mới này đều có hết, và có thêm rất nhiều bài khác.​
List mã số karaoke vol 6 7 8 - bao gồm hầu hết tất cả các bài hát


https://docs.google.com/gview?url=ht...df&chrome=true
Mã số karaoke musiccore vol 10


https://docs.google.com/gview?url=ht...df&chrome=true

Mã số karaoke musiccore vol 11

https://docs.google.com/gview?url=ht...df&chrome=true

Mã số karaoke musiccore vol 49

https://docs.google.com/gview?url=ht...df&chrome=true
Mã số karaoke musiccore vol 50

https://docs.google.com/gview?url=ht...df&chrome=true
Mã số karaoke musiccore vol 51

https://docs.google.com/gview?url=ht...df&chrome=true
 
Loading...
Top